cere

Talep etmek
Cere
To request

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK  KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
talep ediyorum talep ettim talep edeceğim talep edeceğim talep etme(yi/ye) talep etseydim
EU
cer am cerut voi cere o să cer să cer să fi cerut
TU
ceri ai cerut vei cere o să ceri să ceri să fi cerut
El / Ea
cere a cerut va cere o să ceară să ceară să fi cerut
NOİ
cerem am cerut vom cere o să cerem să cerem să fi cerut
VOİ
cereți ați cerut veți cere o să cereți să cereți să fi cerut
Eİ / ELE
cer au cerut vor cere o să ceară să ceară să fi cerut

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
talep ediyordum talep etmiştim talep ederdim talep edecektim talep etmiş olurdum talep etmiş olacağım
EU
ceream
cerusem
aș cere
aveam să cer
aș fi cerut
voi fi cerut
TU
cereai
ceruseși
ai cere
aveai să ceri
ai fi cerut
vei fi cerut
El / Ea
cerea
ceruse
ar cere
avea să ceară
ar fi cerut
va fi cerut
NOİ
ceream
ceruserăm
am cere
aveam să cerem
am fi cerut
vom fi cerut
VOİ
cereați
ceruserăți
ați cere
aveați să cereți
ați fi cerut
veți fi cerut
Eİ / ELE
cereau ceruseră ar cere aveau să ceară ar fi cerut vor fi cerut

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
talep et! talep etme!
TU
cere nu cere
VOİ
cereți nu cereți

 

Tags: