chema

Çağırmak
Chema
To call

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
çağırıyorum çağırdım çağıracağım çağıracağım çağırma(yı/ya) çağırsaydım
EU
chem am chemat voi chema o să chem să chem să fi chemat
TU
chemi ai chemat vei chema o să chemi să chemi să fi chemat
El / Ea
cheamă a chemat va chema o să cheme să cheme să fi chemat
NOİ
chemăm am chemat vom chema o să chemăm să chemăm să fi chemat
VOİ
chemați ați chemat veți chema o să chemați să chemați să fi chemat
Eİ / ELE
cheamă au chemat vor chema o să cheme să cheme să fi chemat

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
çağırıyordum çağırmıştım çağırırdım çağıracaktım çağırmış olurdum çağırmış olacağım
EU
chemam
chemasem
aș chema
aveam să chem
aș fi chemat
voi fi chemat
TU
chemai
chemaseși
ai chema
aveai să chemi
ai fi chemat
vei fi chemat
El / Ea
chema
chemase
ar chema
avea să cheamă
ar fi chemat
va fi chemat
NOİ
chemam
chemaserăm
am chema
aveam să chemăm
am fi chemat
vom fi chemat
VOİ
chemați
chemaserăți
ați chema
aveați să chemați
ați fi chemat
veți fi chemat
Eİ / ELE
chemau chemaseră ar chema aveau să cheamă ar fi chemat vor fi chemat

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
çağır! çağırma!
TU
cheamă nu chem
VOİ
chemați nu chemați

 

Tags: