citi

Okumak
Citi
To read

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
okuyorum okudum okuyacağım okuyacağım okuma(yı/ya) okusaydım
EU
citesc
am citit voi citi o să citesc să citesc să fi citit
TU
citești
ai citit vei citi o să citești să citești să fi citit
El / Ea
citește
a citit va citi o să citească să citească să fi citit
NOİ
citim
am citit vom citi o să citim să citim să fi citit
VOİ
citiți
ați citit veți citi o să citiți să citiți să fi citit
Eİ / ELE
citesc au citit vor citi o să citească să citească să fi citit

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
okuyordum okumuştum okurdum okuyacaktım okumuş olurdum okumuş olacağım
EU
citeam
citisem
aș citi
aveam să citesc
aș fi citit
voi fi citit
TU
citeai
citiseși
ai citi
aveai să citești
ai fi citit
vei fi citit
El / Ea
citea
citise
ar citi
avea să citească
ar fi citit
va fi citit
NOİ
citeam
citiserăm
am citi
aveam să citim
am fi citit
vom fi citit
VOİ
citeați
citiserăți
ați citi
aveați să citiți
ați fi citit
veți fi citit
Eİ / ELE
citeau
citiseră
ar citi aveau să citească ar fi citit vor fi citit

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
oku! okuma!
TU
citește
nu citi
VOİ
citiți nu citiți

 

 

Tags: