deschide

Açmak
Deschide
To open

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
açıyorum açtım açacağım açacağım açma(yı/ya) açsaydım
EU
deschid am deschis voi deschide o să deschid să deschid să fi deschis
TU
deschizi ai deschis vei deschide o să deschizi să deschizi să fi deschis
El / Ea
deschide a deschis va deschide o să deschidă să deschidă să fi deschis
NOİ
deschidem am deschis vom deschide o să deschidem să deschidem să fi deschis
VOİ
deschideți ați deschis veți deschide o să deschideți să deschideți să fi deschis
Eİ / ELE
deschid au deschis vor deschide o să deschidă să deschidă să fi deschis

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
açıyordum açmıştım açardım açacaktım açmış olurdum açmış olacağım
EU
deschideam
deschisesem
aș deschide
aveam să deschid
aș fi deschis
voi fi deschis
TU
deschideai
deschiseseși
ai deschide
aveai să deschizi
ai fi deschis
vei fi deschis
El / Ea
deschidea
deschisese
ar deschide
avea să deschidă
ar fi deschis
va fi deschis
NOİ
deschideam
deschiseserăm
am deschide
aveam să deschidem
am fi deschis
vom fi deschis
VOİ
deschideați
deschiseserăți
ați deschide
aveați să deschideți
ați fi deschis
veți fi deschis
Eİ / ELE
deschideau deschiseseră ar deschide aveau să deschidă ar fi deschis vor fi deschis

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
aç! açma!
TU
deschide nu deschide
VOİ
deschideți nu deschideți

 

Tags: