14 yaş üstü çocuklar için beyanname

14-18 yaş aralığında olan çocuklarınız için eğer sizin dosyanızla birlikte vatandaşlık başvurusunda bulunacaksanız, konsoloslukta her iki eşin beyanı ile bunu almak istediği kayıt altına alınmaktadır.

 

Eğer başvurunuzu konsolosluk yerine doğrudan Bükreş’te ANC’ye yapacaksanız bu beyannamenin noter onaylı bir şekilde tercüme ettirilip apostil yaptırılması gerekmektedir.

 

Bu durumlar için notere gittiğinizde yazmanız gereken beyanname metninin bir örneği altta yer almaktadır. Bu metindeki kırmızı alanları kendi bilgilerinizle doldurup noterde onaylatabilirsiniz.

 

BEYANNAME

 

Velisi bulunduğumuz, doğum yeri ÇOCUĞUN DOĞUM YERİ doğum tarihi AY/GÜN/YIL olan KİMLİK NUMARASI TC kimlik numaralı ADI SOYADI, Romanya vatandaşlığı almak istediğini, bu hususta ilgili tüm işlerin yapılması ve Ceza Kanununun madde 292 hükümlerince geçen, sahte beyanlar hakkındaki Ceza Kanununun hükümlerini bilerek yurtdışı ikametli Romanya vatandaşı olmayı kabul ettiğini, Kamu ve Ulusal Güvenlik aleyhine eylemleri desteklemediğini ve desteklemeyeceğine Romanya topraklarında veya herhangi diğer devletlerin topraklarında böyle bir faaliyette bulunmadığını, Romanya vatandaşlığı kazanmak için dilekçesine yurt içi veya yurt dışı herhangi başka bir yetkili makama başvurmadığını, velisi ANNE KİMLİK NUMARASI TC kimlik numaralı ANNE ADI SOYADI ve BABA KİMLİK NUMARASI TC kimlik numaralı BABA ADI SOYADI olarak kendi sorumluluğu altında beyan ederiz.

 

Bu beyannameyi, vatandaşlık kurumuna ibraz edilmek üzere vermekteyiz.

 

BEYAN EDEN:

ANNE ADI SOYADI
VELİSİ: EV ADRESİ, TELEFONU

İMZA:

 

BABA ADI SOYADI

VELİSİ: EV ADRESİ, TELEFONU

İMZA: