14 yaş üstü çocuklar için muvaffakatname

14-18 yaş aralığında olan çocuklarınız için eğer sizin dosyanızla birlikte vatandaşlık başvurusunda bulunacaksanız, konsoloslukta her iki eşin imzası ile muvaffakatname imzalanmaktadır.

 

Eğer başvurunuzu konsolosluk yerine doğrudan Bükreş’te ANC’ye yapacaksanız bu belgenin noter onaylı bir şekilde tercüme ettirilip apostil yaptırılması gerekmektedir.

 

Bu durumlar için notere gittiğinizde yazmanız gereken metnin bir örneği altta yer almaktadır. Bu metindeki kırmızı alanları kendi bilgilerinizle doldurup noterde onaylatabilirsiniz. Birden fazla çocuk için muvaffakat verecekseniz metni ona göre düzenleyip tüm çocukları tek sayfada yazabilirsiniz. Ayrı ayrı yaptırmanıza gerek yoktur.

 

MUVAFFAKATNAME

 

Anne adı ÇOCUĞUN ANNESİNİN ADI ve baba adı ÇOCUĞUN BABASININ ADI, doğum yeri ÇOCUĞUN DOĞDUĞU YER, doğum tarihi ÇOCUĞUN DOĞUM TARİHİ olan ve TC KİMLİK NUMARASI TC kimlik numaralı çocuğumuz, ÇOCUĞUN ADI SOYADI için yapacağımız başvuru ile Romanya vatandaşı olmasına, kendisine Romanya vatandaşlık sertifikası ve Romanya pasaportu verilmesine, vatandaşlık iş ve işlemlerinin yapılmasına anne ve babası sıfatıyla rıza ve muvaffakatımızın bulunduğunu kabul ve beyan ederiz.

 

MUVAFFAKAT EDENLER:

BABASI: BABA ADI SOYADI

Ev adresi, telefonu

İMZA:

 

ANNESİ: ANNE ADI SOYADI

Ev adresi, telefonu

İMZA: