Köstence Arşivi ve diğer arşivlerde belge aramak

Atanız geçmişte de günümüzde de Romanya’ya ait olan şehir, kasaba veya köylerden birinde doğduysa bu bölgeye dair resmi kayıtları, köyün bağlı bulunduğu ulusal arşiv üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bireysel olarak oraya gidip araştırma yapmak için orada arşiv araştırmacı kartı çıkartmanız gerekmektedir.

 

DOĞUM YERİNİN BAĞLI OLDUĞU ARŞİV #

Hangi arşivden sorgulama yapacağınızı anlamak için, köyünüzün hangi ile bağlı olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Romanya’da yaşayan Türk nüfus ağırlıklı olarak Dobruca bölgesine yerleştiği için çoğunlukla Köstence, bazı durumlarda da Călărasi veya Tulcea taraflarından göç edenlere rastlanabiliyor. Yine de atanızın hangi köyde (veya şehirde) doğduğunu ve buranın hangi arşive bağlı olduğunu bilmelisiniz.

 

 

HATIRLATMA

 

Atanızın doğduğu / yaşadığı yer bugünkü Romanya toprakları ise, belge aramanız gereken yer kesinlikle İlfov değildir. İlfov’da sadece, günümüzde Bulgaristan topraklarında kalan Güney Dobruca kayıtları mevcuttur. Romanya tarafı için mesaj atarsanız arşivi gereksiz yere meşgul etmiş olursunuz. Atanızın doğum yerinin bağlı olduğu ilin arşivine başvurmalısınız.

 

ATANIZ VEFAT ETTİYSE #

Geçmişte böyle bir kısıtlama yoktu ancak bir süredir arşivler için de 100 yıl kuralı aranmaktadır. Eğer atanız vefat ettiyse, arşivde arama yaptırabilmeniz için belgenin üzerindeki tarihten bugüne en az 100 yıl geçmelidir.

 

ATANIZ SAĞ İSE #

Atanız halen hayatta ise Ulusal Arşiv doğum tarihinin üzerinden 100 yıl geçmiş olması şartını uygulamaz.

 

Atanız kendi adına yine aynı dilekçeyi dolduracak ve kendi kimliği ve imzası ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda dilekçede yer alan alt üst soy belgesi ve Formül C (ölüm) belgesini eklemesine gerek kalmayacaktır.

 

HATIRLATMA

 

İlfov dışında kalan diğer şehirlerdeki Ulusal Arşivler için belge aramalarında gidilen yol ortaktır. Değişen tek şey hitap edilen kurumun ismi (Constanta yazan yerler yerine Tulcea yazmak gibi) ve adresleridir. Alt kısımda Köstence Ulusal Arşivi üzerinden doğum belgesi sorgulama örneği verilmiştir. Diğer şehirler için formunuzu o şehire göre değiştirip dilekçenizi onların adreslerine gönderebilirsiniz.

 

ROMANYA ARŞİVİNDEN DOĞUM veya EVLİLİK BELGESİ İSTEMEK #

15 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Romanya Ulusal Arşivi’nden talep edilecek belgeler için belli kurallar getirilmiştir. Kuralların Türkçe açıklaması altta yer almaktadır.

 

1.1 Başvuru sahiplerinin başvuru formlarında gerekli tüm bilgileri doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

 

1.2 Dilekçe sahibi, başvuru formlarında belirtilen tüm bilgileri sağlamak ve talep edilen kayıtları alma hakkına sahip kişi olduğunu kanıtlayan, Romence’ye çevrilmiş ve apostilli, onaylı, yasallaştırılmış belgeleri sunmakla yükümlüdür. Bunlar:

 

   • Kimlik / pasaport (Onaylı kopya)
   • Soybağını gösteren ve geçerlilik tarihi yazan belge (Onaylı kopya) – (Başvuru sahibinin ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabasını da içeren nüfus kayıt örneği)
   • Atanıza dair Formül A/B/C (doğum/evlilik/ölüm) belgeleri
   • Tabiiyet beyanı (Onaylı kopya)
   • Sizin adınıza vekaleten birisi bu işi yapacaksa onaylı vekaletname

 

1.3 Yukarıda belirtilen destekleyici belgelerle birlikte yapılan başvurular, Ulusal Arşiv’in bağlı olduğu kurumun Halkla İlişkiler Bürosuna teslim edilir veya posta yoluyla gönderilir.

 

1.4 Talepte bulunurken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 

   • Ulusal Arşivler, 100 yaşını doldurmuş nüfus kayıtlarının kopyalarını ve özetlerini hak sahiplerine vermek anlamında, yeniden yayımlanan 167/1996 sayılı Ulusal Arşivler Kanunu hükümlerine uyacaktır.
   • 100 yaşını doldurmamış medeni durum belgeleri için, medeni durum belgelerine ilişkin 119/1996 sayılı Kanun’un hükümleri, sonraki değişiklikler ve eklemelerle birlikte yeniden yayımlanan ve medeni durum hükümlerinin tek elden uygulanmasına ilişkin 64/2011 sayılı H.G. tarafından onaylanan Metodoloji’nin hükümleri, sonraki değişiklikler ve eklemelerle birlikte uygulanır; bu bağlamda, Ulusal Arşivler, Romanya makamları tarafından düzenlenen medeni durum belgelerinin kopyalarını/çıktılarını yalnızca belge sahibine veya yasal temsilcisine verir.

 

1.5 Aşağıdaki durumlarda BAŞVURULAR KAYDEDİLMEYECEKTİR;

 

   • Bu yönetmeliğin bir parçasını oluşturan (Ek 1 veya 2)’de istenen TÜM bilgileri içermeyen talepler (yani dilekçede yer alan tüm alanlar eksiksiz doldurulmalıdır)
   • Başvuru sahibinin, belgeyi alma hakkına sahip bir kişi olarak statüsünü gösteren, Romence’ye çevrilmiş ve apostilli, onaylı/yasal formdaki tüm belgeler eklenmemişse
   • Medeni durum kayıtlarının oluşturulmasından itibaren 100 yıllık sürenin dolmamış olması ve belge sahibinin bu tür belgeleri talep etmek için artık hayatta olmaması halinde, belge sahibinin soyundan gelenler veya vekaletle yapılan talepler
   • Bölgenin adı sadece Türkçe/Bulgarca olarak verildiyse
   • Başvuruda verilen posta adresi resmi belgelerle teyit edilmemişse
   • Bir dilekçe sahibinin daha önce sunduğu bir başvuruyu tekrarlaması veya aynı konuyla ilgili yeni bir başvuru sunması ve önceki başvurunun değiştirilmesini haklı gösteren belgeler sunmaması halinde

 

1.6. Madde 1.5’te belirtilen durumlarda başvuru sahibi Ulusal Arşiv’den herhangi bir cevap alamayacaktır.

 

1.7. Bir talep sahibi daha önce sunduğu bir talep için tekrar arşive yazmak isterse veya aynı konuda yeni bir talepte bulunursa, ilk talebin kayıt numarasını belirtmeli ve önceki talepte yaptığı değişikliği gerekçelendiren belgeleri sunmalıdır.

 

NOTLAR:

   • Başvuruda onaylı/tasdikli belgelerle kanıtlanabilen ebeveynlerin ve büyükanne/büyükbabaların adları/soyadları ile ilgili olarak belge sahibinin kimliğine ilişkin tüm alanların doldurulması zorunludur;
   • Arama süresi için üç yıl aralığı (1920-21-22 gibi) girebilirsiniz, daha fazlası kabul edilmiyor.
   • Medeni durum olayının tescili sırasında mevcut olan Romence adı, ait olduğu komün ve ilçe ile birlikte sadece bir yer, yöre için mezra, köy, komün veya kasabanın tam adı verilmelidir;
   • Başvuru sahibi, başvurusunda taahhütlü postanın iletileceği posta adresini belirtmelidir ve bu adres daha sonra değiştirilemez; posta adresi başvuru sahibinin yetkili makamlarca düzenlenmiş resmi belgelerle teyit edilen ev/ikamet adresi veya başvuruya ekli onaylı vekaletname uyarınca belirlenen yasal temsilcinin adresi olmalıdır; aksi takdirde başvuru kaydedilmez;
   • Onaylı nüshanın sunulacağı kurum veya tüzel kişinin adı belirtilecektir.

 

NÜFUS KAYITLARININ ALINMASI #

   • Yapılan başvuru için arşiv tarafından benzersiz bir kayıt numarası oluşturulur.
   • Belgenin tek bir onaylı kopyası size verilecektir.
   • Bu kopya dilekçe sahibi tarafından, başvuruda belirtilen tek bir makama / tüzel kişiye sunmak üzere hazırlanır.
   • Eğer birden fazla kopya almak isterseniz diğer her onaylı kopya için, sunulacağı yer de bildirilerek ayrı bir başvuru yapılmalıdır.

 

3.2. Belgenin/belgelerin tespit edildiği başvurunun/başvuruların kayıt numarasını ücretin ödendiğine dair dekontun üzerinde belirtmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

 

3.3. Başvuru sahibi tarafından talep edilen belge münhasıran aşağıdaki adrese gönderilecektir:

 

   • başvuruda belirtilen ve yetkili makamlar tarafından düzenlenen resmi belgelerle teyit edilen başvuru sahibinin ev adresine
   • vekaletname verildiyse, bu belgede belirtildiği şekilde, vekaleti alan kişinin kayıtlı ofisi veya ev/ikamet adresi

 

Ek 1 ve Ek 2 bu tüzüğün bir parçasını oluşturur.

 

EK-1  (KÖSTENCE İÇİN DOĞUM KAĞIDI DİLEKÇESİ) #

Köstence arşivi için doğum kağıdı başvuru dilekçesi örneğini altta bulabilirsiniz. Öncelikle şablonu bilgisayarınıza indirin. Ardından alttaki formatta gereken bilgileri kendi bilgilerinize göre doldurun.

 

 

Köstence için boş form: Anexa 1 – CONSTANTA – Extras nastere dosyasını indir

 

Dilekçenizde doğum belgesi aradığınız atanıza dair bilgileri yazarken özellikle isimlerde Romanya’daki ad ve soyad yazılışlarını belirtmelisiniz.

 

Örn: Dedenizin adı Refik, babasının adı Cenakay, dedesinin adı Ali olsun. Bu ismin yazım şekli, Romence yazım formatıyla (isim + baba adı + dede adı) yazınca “Refic GENECAI ALI olmalıdır.

 

Dilekçeyi doldurduktan sonra çıktı almalı ve imza atmalısınız. Daha sonra imzalanmış halini bilgisayara aktarıp ‘’Cerere de extras naştere‘’ ismi ile kaydetmelisiniz.

 

EK-2  (KÖSTENCE İÇİN EVLİLİK BELGESİ DİLEKÇESİ) #

Köstence arşivinden evlilik belgesi sorgulatmak istiyorsanız, ilgili başvuru dilekçesi örneğini altta bulabilirsiniz. Öncelikle şablonu bilgisayarınıza indirin. Ardından alttaki formatta gereken bilgileri kendi bilgilerinize göre doldurun.

 

 

Köstence için boş form: Anexa 2 – CONSTANTA – Extras casatorie dosyasını indir

 

 

HANGİ ADRESE GÖNDERECEĞİM? #

Yazışmalar için Romanya’daki ulusal arşivlerin iletişim bilgilerini içeren sayfaya göz atabilirsiniz.

 

CEVAP NE ZAMAN GELİR? #

Normal şartlarda 30 ila 60 gün içerisinde belgeniz bulundu veya bulunamadı diye cevap alacaksınız.

 

1) Bulunamadı yanıtı alırsanız; dilekçenizdeki yıl aralıklarını değiştirerek tekrar başvuru yapabilirsiniz.
2) Bulundu yanıtı alırsanız; gelen mesajda belirtilen Romanya banka hesap numarasına istenilen ücreti yatırmalısınız.

 

Detaylar için belgeleri ne şekilde alabileceğinizle ilgili açıklamaların yer aldığı sayfaya göz atabilirsiniz.