Mahkeme ile isim, doğum yeri ve tarih tespiti yaptırmak

Eğer Romanya’dan elde edilen belge ile Türkiye’den verilen belge arasında farklılık varsa (isim, tarih vb. herhangi bir farklı yazım) bunların düzelttirilmesi ve nüfus kayıtlarına işletilmesi gerekmektedir. Maalesef kayıtlardaki bu farklılık, vatandaşlık sürecinde sizi  de etkilemektedir. Kayıtların birbiriyle örtüşebilmesi için atanızın gerçekten Romanya belgelerinde yer alan o kişi olduğunu ispatlamak durumunda kalabilirsiniz.

 

Geçmiş yıllarda 3 Kasım 2017’de yürürlüğe giren 7039 sayılı kanunun altta görebileceğiniz geçici maddesi ile göçmenlerin doğum yeri ve tarihinin düzeltilmesi işlemleri 5 yıl süreyle nüfus müdürlüklerinden hızlıca yapılabilmekteydi.

 

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Göçmen olarak Türk vatandaşlığına alınanlardan doğum yeri ve tarihi hatalı olan kişilerin kayıtları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde usulüne göre onaylanmış doğum belgeleri ile müracaatları hâlinde, nüfus müdürlüğünce düzeltilir

 

Verilen bu geçici süre uzatılmadığı takdirde, sürenin dolmasının ardından bu tarzda bir değişiklik yaptırmak isterseniz değişiklikler ancak asliye hukuk mahkemelerinde dava açarak gerçekleştirilebiliyor. Davalar bir veya birkaç celsede tamamlanıyor ve duruma göre ortalama 2 ila 6 ay arasında sonuçlanıyor.

 

HATIRLATMA

 

1929 öncesi göçlerde, o dönemde bir bakanlar kurulu olmadığından BKK numarasına da rastlanmamaktadır. Bu nedenle o döneme denk gelen belgelerdeki yazım farklılıkları için Asliye Hukuk Mahkemesi üzerinden dava açmak gerekmektedir.

 

Dava açabilmeniz için kayıtların benzerlik içermesi, yazım farklılıkları ve uyuşmayan bilgilerin çok sayıda olmaması gerekir. Örneğin anne ismi ve doğum tarihi farklı ise mahkeme davayı reddedebilir.

 

DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ #

Belgeler arasındaki farklılıkları gidermek adına Asliye Hukuk Mahkemesi üzerinden açacağınız davada alttakine benzer bir dilekçe yazmalısınız. Dilekçenizle birlikte, davanıza kanıt teşkil edecek belgeleri de mahkemeye sunmalısınız. Bunlar atanıza ve size ait  nüfus bilgi ve belgeleridir. Alttaki örneğin son sayfasında bu kısmı da inceleyebilirsiniz.

 

Dilekçenizde aynı zamanda tanıklara da yer vereceksiniz. Tanıklar ailenizi bilen yakın dostlarınız veya yakın akrabalarınız arasından olabilir.

 

Bunun yanında dilekçenizi desteklemesi açısından daha önce benzer davalardan alınmış emsal kararlar varsa bu karar örneklerini numaralarıyla yazarak elinizi kuvvetlendirebilirsiniz.

 

 

DAVANIN KABUL EDİLMESİ #

Hazırladığınız dilekçe ile adliyeye gideceksiniz. Dosya kabul işlemlerinin ardından gereken harç parasını yatıracaksınız ve sistem, davanızın kaçıncı asliye hukuk mahkemesinde görüleceğini belirleyerek bir atama gerçekleştirecek.

 

Başvurunuzun devamında dilekçenin mahkemeye sunulmasının hemen ardından hakim tarafından aşağıda örneğini görebileceğiniz bir tensip tutanağı hazırlanacaktır. Bu tutanak ev adresinize ulaşmadan önce internet üzerinden de görüntülenebilmektedir. Burada davanın hangi gerekçelerle kabul edildiği, yatırmanız gereken delil avansı bedeli ve dava süreciyle ilgili bilgilere yer verilecektir. Duruşmaya giren nüfus memurunun tutumu, hakimin neler sorduğu, hakimin duruşmadaki davranışları, nüfus memuru ile iyi bir ilişki kurma gerekliliği gibi konularda tecrübeniz olsun isterseniz benzer bir davaya izleyici olarak katılarak bilgi edinebilirsiniz.

 

 

DAVA SÜRECİ #

Dava ile ilgili kararı hakim kendisi de verebilir veya duruşmalı da yapabilir. Dava günü netleştikten sonra dava görülene kadar tensip zaptında bahsi geçen ve kurumlardan istenilen evrakların bu kurumlardan mahkemece istenip istenmediği durumunu da mahkemenin asliye hukuk bürosunu ziyaret ederek takip edebilirsiniz. Herşey usulü ile ilerlediği takdirde tensip tutanağında da belirtilen dava gününden önce, mahkemeden size (telefonla) ulaşılacaktır. Burada size davanın duruşmalı olacağı iletilirse, dilekçenizde yazdığınız şahitlerin de gelmesi istenecektir. Hazırlığınızı yapıp ilgili gün ve saatte duruşma salonuna gitmelisiniz.

 

Dava esnasında hakim size sorular yöneltecek ve konuyla ilgili bildiklerinizi anlatmanızı, talebinizin ne olduğunu sözlü olarak sizden dinlemek isteyecektir. Devamında sıra ile şahitler çağırılacaktır. Şahitler tek tek içeri alındıktan sonra, önce kimlik tespitleri yapılacak sonra da yemin edecekler. Onlara da konuyla ilgili sorular yöneltip, davaya konu olan atanızla ne gibi bir akrabalık/dostluk ilişkileri olduğu sorgulanacak ve onların bilgilerine, şahitliğine başvurulacaktır. Bu esnada şahitlere atanıza dair basit sorular da (annesinin adı, babasının adı vb.) sorulabilir.

 

Davanızda konuyu bilen bir hakime denk gelirseniz şanslısınız. Bu durum işinizi çok kolaylaştıracaktır. Nüfus memuruna bir soru sormadan süreci yönetebilir. Aksi takdirde hakim, davaya katılacak olan nüfus memurunun ifadelerine danışacak ve onun bilgisine istinaden bir karar verecektir.

 

Son olarak eklemek istediğiniz bir konu olup olmadığı sorulacaktır. Sizin, şahitlerin ve nüfus memurunun bir diyeceği yoksa kararı vermek hakime kalacaktır. Karar verilirken siz de ekrandan durumu göreceksiniz.

 

DAVANIN SONUÇLANMASI #

Davanın başka bir celseye ertelenmeden sonuçlanması halinde, kararın ilgili kişilere (size) tebliğ edilebilmesi için mahkemeye bir dilekçe daha sunulmalıdır. Bu dilekçeye istinaden 15 gün içerisinde karar kesinleşecek ve tarafınıza tebliğ edilecektir.

 

 

Davanın olumlu sonuçlanması halinde kesinleşmenin hemen ertesi günü, doğum tarihi ve doğum yeri bilgisi nüfus kayıtlarında düzeltilecek ve talep ettiğiniz şekilde işlenecektir.

 

Tüm bu bilgilerin doğru halleriyle eşleştirilmesi ve her iki taraftaki kayıtların aynı hale getirilmesinden sonra nüfus müdürlüğünden yeni kayıtlara göre düzenlenen belgeleri temin edebileceksiniz.