Romanya’da Türk isimleri nasıl yazılır?

Göçle gelen atanızın ismi Romanya’daki belgelerde farklı bir şekilde yazılı olabilir. Bunun sebebi iki dil arasındaki seslerin farklı harflerle gösteriliyor olmasıdır. Bu yüzden atanızın ismi Romanya’da ne şekilde yazılır diye öğrenmelisiniz. İsimlerin nasıl yazılabileceğine dair kendiniz bir çıkarım yapmak isterseniz şu bilgilerden faydalanabilirsiniz:

 

  • Romencede yer almayan bazı harfler farklı harflerle temsil edilir veya hiç kullanılmaz. Burada net kurallar olmamakla birlikte, önemli olan benzer sesleri Romence yazım ile yazabilmektir. Alttaki tabloda bazı örnekler görebilirsiniz
Türkçe ses Romence yazımı Türkçe örnek Romence yazımı
Ca gea Aycan Aigean
Ce ge Cemile Gemile
Ci gi Civan Givan
Ça cia Çavuş Ciauş
Çe ce Çetin Cetin
Çi ci Çiğdem Cidem
Ge ghe Gence Ghengea
Ö io Ömer Iomer
Ka ca Akar Acar
Ke che Kemal Chemal
Ki chi Zekiye Zechie
Ko co Koca Cogea
Ku cu Dokuz Docuz
Ü iu Ayşegül Aişeghiul
Y i Yakup Iacub

 

  • Y ve K harfleri Romencede yoktur. (Olan kelimeler yabancı dilden dahil olmuştur)
  • H harfi yazılmaz. (Salih yerine Sali gibi)
  • Genellikle isimlerde tekrar eden sesler (iki harf yanyana) yoktur. (Saadet yerine Sadet yazılır)

 

Ek olarak Servet Kaçamak bey tarafından hazırlanmış genel bir listeyi (biraz eklemeler yapılmış haliyle) altta bulabileceğiniz gibi, Facebook yardımlaşma gruplarında Romanya’da yaşayan soydaşlarımızdan da bilgi almanız mümkündür.

 

 

TÜRKÇE YAZIMROMENCE YAZIM
AbabeyAbabei
AbacıAbagiu
AbdiAbdi
Abdi İsaAbdisa
AbdişAbdiş
AbdülahmetAbduamet
AbdülAbdul
AbdullahAbdula, Abdulah
AbdülhakimAbdulachim
AbdülhakimAbdulakim
AbdülhalimAbdulalim
Abdulam
Abdulaman
AbdülhamitAbdulamit
AbdüllatifAbdulatif
AbdülazizAbdulazis
AbdülkadirAbdulcadir
Abdulcair
AbdülkerimAbdulcherim
AbdülganiAbdulgani
AbdülcemilAbdulgemil
AbdülveliAbdulveli
Abduragi
AbdürrahimAbduraim
Abdurain
Abduram
AbdurrahmanAbduraman, Abdurraman
AbdülreşitAbduraşit
AbdülreşitAbduresit
Abdusa
Abei
Abgeali
HabipAbib
HabibeAbibe
Abibi
HabibullahAbibula
AbidinAbidin
Abil
Abiltai
Abiltar
Abin
Abit
Abiz
Abla
Ablachim
Ablagi
Ablai
Ablalim
AbdülhamitAblamit
AbdüllatifAblatif
Ablazia
Ables
Ablu
AbdülselamAbseleam
Abucair
Abuleri
Aca
AkayAcai
AkarAcar
Acburi
Achi
AkifAchif, Achip
HakimAchim
HacıAci
Hacı metinAcmedin
AkmolaAcmola
Actemiş
Actim
Adavie
Adel
AdemAdem
AdnanAdınan
HadiAdi
HediyeAdie
AdilAdil
Adilburi
AdviyeAdvie
AydınAedin
HayrettinAeredin
HafizeAfize
HafızAfuz
Hacı ahmetAgeamet, Agiamet
Hacı hasanAgeasam
HacerAger
Agesen
HacıAgi
Hacı aliAgiali
Hacı babaAgibaba
HacıbayAgibai
HacıcanAgican
Hacı eminAgiemin
HacıömerAgiomer
Agip
Hacı selimAgiselim
Hacı veliAgiveli
Agrai
Ahbari
Ahburi
AhmetAhmad, Ahmet
HaydarAidar
Aiedin
AycanAigean
AyhanAihan
AylaAila
AynurAinur
HayriyeAirie
AyşeAişe
AyşegülAişeghiul
AytenAiten
AyvazAivas
Aka
AkileAkile, Achile
Alachim
AlbayAlbai
AbdülrahimAldureim
AlaattinAledin
Alg
AliAli
AlibekAlibec
AlibeyAlibei
AliyeAlie
Alif
HalilAlil
HalimAlim
HalimeAlime
Halim seyitAlimseit
Ali muratAlimurat
Alincai
Alip
HalitAlit
Altea
Altem
Aman
Amdesil
HamdiAmdi
AhmetAmed
Amedie
Amedin
Amefi
Amer
AhmetAmet
Ametcea
HamideAmide
HamitAmit
HamzaAmza
HanefiAnefi
Anfi
HanifeAnife
Anis
Apas
Apaz
Apdu
AbdullahApdula
AbdülselamApselam
AbdülselamApseleam
AptiApte
AptiApti
Aptis
AbdullahAptula
Archip
ArifArif
Armambet
Arslam
ArslanArslan
Asal
HasanAsan
HasibeAsibe
AsiyeAsie
AsımAsim
HasipAsip
AsirAsir
AzizAsiz
Aslam
AslanAslan
HaspiAspi
Asten
AyşegülAşaghiul
HaticeAtce
Aten
Atia
HaticeAtiche
AtiyeAtie
HaticeAtige
Atmola
HavvaAva
Avamil
Azamat
Azamet
Azamit
Azi
AzilAzil
AzizAzis
AzizeAzize
AzmiAzmi
Baubek, BavbekBabbec, Baumbec
Babodui
Baca
Bacas
Baci
Bactali
BahtışenBactisa, Bactişa
Badin
Baga
Bagas
Bagaş
Bagaşi
BahattinBahadin
BaharBahar
Bahara
BahriBahri
BayBai
BaybunBaibun
Baiburi
BayraktarBairahtar
BayramBairam
BaytemurBaitemir
BalcıBalgi
Bamber
BarakayBaracai
Bari
Basali
Batal
Batar
Beadin
BekbanBecban
Becburi
BekirBechir
Bechis
Becmambet
Bectali
Bectar
BektaşBectas, Bectaş
BektaşiBectaşi
BektemurBectemir
Bederin
Bedredin
BedriBedri
BedriyeBedrie
Begali
BeyBei
BeyhanBeia, Beian, Beihan
Beidula
BehiyeBeie
Beilula
Beinul
Beinur
BeytullahBeitula
BehzatBeizat
BelginBelghin
Belghir
BinaliBenali
Bengali
BingaziBengazi
Benlisea
Benlişea
Beobaşi
BeriyeBerie
Besan
BeşirBesir
Beşir cemalBeşirgemal
Bidate
BilalBilal
BülentBilent
BirdalBirdal
BirgülBirghiul
BirsenBirsen
BüyükBiuc
BolatBolat
BorakayBoracai
Borali
Boramet
Borasa
Budi
Bugam
BolatBulat
BurakayBuracai
Burali
Burasa
Burasan
Burasman
Burmambet
Cabul
Cachi
KadirCadar
Cadil
KadirCadir
KadriyeCadria, Cadrie
HayrettinCaeredin, Cairedin
Hacı aliCagiali
Caiali
Caibacar
Caibet
Caibula
Caicedin
Cair
HayrullahCairula
KalaycıCalaici
Calfazar
HalilCalil
Calila
HalitCalit
Caluda
Calvet
KamerCamer
Carabula
Cartalie
Cartuolu
Casali
KasımCasim
HatibeCatibe
KadifeCatife
Catmel
Caulamet
Cealburi
ÇelebiCelebi
Cerbat
ÇetinCetin
ŞabanChaban
KamilCheamil, Chiamil
KamuranCheamuran
KaniCheanie
KazımCheazim, Chiazim
Chegi
KelamChelam
Cheldi
Chelmabet
KemalChemal
Chemambet
Chengi
Chengiali
Chenie
KeramettinCheramedin
KerimCherim
KezbanChesban, Chezban
Chesfi
Chespi
Chezbana
Chirez
KübraChiubra
Ciachiran
ÇavuşCiauş
ÇiğdemCidem
Cinşe
Ciorabai
Ciorobai
Cioruş
Ciumacai
Cocoi
Cocşura
KocaayCogeai
KocaaliCogeali
Conradin
Cucar
Culpi
Cupi
KurbanCurban
Curdede
Curpedin
KurtCurt
Kurt akayCurt Acai, Curtacai
Kurt seyitCurt Seit
Curtacaim
Kurt aliCurtali
Kurt ahmetCurtamet
Curti
Curtlas
Kurt mollaCurtmola
KurtömerCurtomer
Kurt saimCurtsaim
Cutlacan
Dalciran
DavutDaud, Daut
Dede
Defche
DemirDemir
DemirbekDemirbec
DemircanDemirgean
Denirsa
DenizDenis
Denislam
Denisleam
Denmambet
DervişDervis, Derviş
DevletDevlet
DevletçeDevletcea
Devris
Devriş
Didae
DilaverDilaver, Dileaver
DinçerDincer
Duagi
Eacşi
Ebanay
Ebazar
Ebria
Ebuleis
EkremEcrem
Ectemir
HediyeEdie
EdipEdiep, Edip
Ediet
EfendiEfendi
Eimambet
EyüpEip, Eup
Elevedin
İlyasElias, Eliaz
ElifElif
ElizElis
Elmambet
ElmazElmas
HilmiElmi
HilmiyeElmie
Elvanie
ElfidanElvidan
Emambet
EmelEmel
Emieseit
EminEmin
EmineEmine, Eminea
EmirEmir
Emir aliEmirali
Emit
Emura
Emurazi
EmrullahEmurla
Emursa
Enan
EnderEnder
EnisEnis
EniseEnise
EnverEnver
ErhanEran, Erfan
ErkutErcut
ErdalErdal
ErdenErden
ErdinErdin
ErdinçErdinci
ErdoğanErdohan
RecepEregep, Ergep
Eret
ErcanErgean
Erghin
ErginErgivan
ErkutErgut
Ermabet
Ermambet
ErminErmin
Ermola
ErolErol
ErsinErsin
ErtanErtan
ErvinErvin
Esacai
EsatEsat
EsengülEsenghiul
EşrefEseref, Esirep
Esergep
EsmaEsma
EthemEtem
Euseni
FakıFaca
FahrettinFacredin, Faredin, Farudin
FaikFaic
Fanula
FerideFaride
FatmaFatma, Patme
FatmagülFatmeghiul
Faud
FazılFazal
FetinFedin
FehmiFehmi
Feizazi
Felamet
FerhatFerat
FerdiFerdi
FeridunFerdun, Feridun
FerihanFerian, Ferihan
Feta
FethiyeFetie
FevziFeuzi, Fezi
FevziyeFeuzie, Fezie
Fevat
FüsunFisun
FuatFuad, Fuat
Gadi
GaffarGafar
Gagial
Gagiali
GamzeGamza
Gana
GaniGani
GaziGazi
Geadivan
CaferGeafar, Geafer
CelilGealil, Gelil
CemayGeamai
CemalettinGeamaldin
Geambaia
CembekGeambec
Geambi
CemilGeamil
CanerGeaner
CanselGeansel
CantemirGeantemir
CavirGeavit
Geiambec
CeyhunGeihun
CeylanGeilan
CelalGelal
CelalettinGelaledin
Geler
Gelip
Gemadin
Gemai
CemalGemal
CemalettinGemaldin
CemalettinGemaledin
CemilGemil
CemileGemile
Genacai
Gencali
Gengazi
Genget
CengizGenghis
Genisa
Genzi
Gesal
CevdetGeudet
CevatGevat
CevriyeGevrie
Ghelambet
GeldiGheldi
Ghelmambec
Ghemambet
GencealiGhengeali
Ghengi
Ghenzi
Gheongur
Gheri
GülGhiul
GülbarGhiulbar
GülbeyazGhiulbeias
GülbinGhiulbin
GülkaderGhiulcader
GülkanGhiulcan
GülderenGhiulderen
GülderenGhiulduren
GülenGhiulen
GülendamGhiulendam
GülendamGhiulendan
GülerGhiuler
GülfidanGhiulfidan
GülcanGhiulgean
GülhanGhiulhan
GülnarGhiulnar
GülnarGhiulner
GülseçenGhiulsecen
GülsenGhiulsen
Ghiulsera
GülserenGhiulseren
GülsevimGhiulsevim
GülsevinGhiulsevin
GülsümGhiulsum
GülşenGhiulşen
GültenGhiulten
GülfidanGhiulvidan
GülzadeGhiulzade
GünaydınGhiunaidin
CaferGiafar
Giaflu
Giagaitar
CihanGihan
Gimadin
GülizarGhiulizar
Giumacai
Giumai
CumaliGiumali
CumaziyeGiumazıe
Giuve
CivanGivan
Gizat
Golai
Guimacai
Guinale
GünerGuner
Gusaim
HabipHabib
Habil
Haca
HafızHafuz
HacıHagea
HacıHagi
Hacı hasanHagiasan
Haci halilHagicalil
Hacı veliHagiveli
Hacı zahitHagizaid
Haida
HaydarHaidar
Haiderim
Haim
HalilHalil
HalimHalim
HalimeHalime
Halinghel
HalitHalit
HamdiyeHamdie
HamitHamet
HamitHamit
Harsablec
Harsali
Harsmambet
HaticeHatigea
HocaHogea
Horuhel
HülyaHulia
HüseyinHuseim
HüseyinHusein
YakupIacob
Iacsi
YakupIacub
YahyaIaia
YalçınIalcin
Iaman
Ianis
Ianuz
Iari
Iasim
YaşarIaşar
Iazi
Ibadin
İbadullahIbadula
Ibazer
İbişIbis
İbrahimIbrahim
İbrahimIbraim
İbrahimIbram
HidayetIdaet
İdrisIdris
Iepar
Ifencicim
Ifencim
HicipIgip
İhsanIhsan
YıldızIldız
İlhanIlhan
İlyasIlias
Iliaş
İlyasIliaz
YılmazIlmaz
ÜmmügülImiughiul
İnayetInaet
İnanInan
Iohan
ÖmerIomer
YunusIonus
YusufIosub
EyüpIp
İrfanIrfan
Irslighiul
İsaIsa
İshakIsac
Isacai
Islai
İslamIslam
İslamIsleam
İsmailIsmail
İsmailIsmal
İsmetIsmet
Iuap
ÜmitIumit
YunusIumus
YunusIunuz
EyüpIup
HürmüzIurmus
HüseyinIuseim
HüseyinIusein
HüsmenIusmen
Iusmi
HüsnüIusni
HüsniyeIusnie
HüsniyeIustnie
YusufIusub
YusufIusuf
YusufIusup
HüseyinIuzeim
ÜzeyirIuzeir
İzelIzel
İzzetIzet
Izmas
İbrahimİbram
İdrisİdris
İlhanİlhan
İlkanİlkan
İshakİsac
KemalKemal
KenanKenan
KerimKerim
KazımKiazim
LaleLale
LamiaLamia
LatifLatif
LatifeLatife
LatifLatip
Leati
LeylaLeila
Leuman
LeventLevent
Lütfü, LütfiLutfi
MakbuleMacbule
MaksutMacsut
MahmutMahmud
Mahomci
Maibet
Mambet
Mambetcea
Mambic
Mamedi
MahmutMamut
MahmutMamut
Manaf
Manint
MünireManure
MünireManurie
Maradasin
MuharremMarem
MeryemMariem
MirzaMarza
Marzali
Mault
Mavin
Maxad
Meatun
MedetMedet
MecitMedgit
Medit
Mefa
MecitMegid
MecitMegit
Mehal
MehmetMehmed
MehmetMehmet
Melia
Mehmet aliMemedali
Memedula
MehmetMemet
Memetcea
MemişMemiş
Menabil
Menabit
Menabla
Menacai
Menagi
Menali
Menam
Menamet
Menan
Menari
Menasam
Menasan
Menasi
Menat
Menatinet
Menavi
Menazis
Mengazi
Menin
Menisa
Menli
Menlibai
Menomer
Menseit
Menu
Menumenat
Menzat
Merac
Merat
Meravi
Merem
Mersie
Mesaif
Mescure
Mesia
MetinMetin
MevlitMevlit
Mezat
Mimbira
Mimish
Miraz
Mirem
MithatMitat
Mobin
Mobin
Modin
Moim
MollaMola
Molla ganiMolagani
Molagean
Molla aliMolali
Molla ahmetMolamet
Molazeam
Mologean
Moman
Monahei
Morbet
Moson
MuammerMuammer
MüberraMubera
Mubi
Mubin
MukaddesMucadis
MükerremMucherem
Mudibai
Mudibai
Muedin
MüyesserMueser
Mugi
MuhammetMuhamet
MuharremMuharem
MuhbireMuhbire
Muia
Mujdaba
Mujedia
MüjganMujghiana
Molla aliMulali
MüminMumin
MünevverMunever , Minever
Munip
MünireMunire
MuratMurad
Muradaieb
Muramet
MuratMurat
Muratca
Muratcea
Murdasal
Murgia
MürselMursel
Murta
Murtasal
MurtazaMurtaza
MürvetMurvet
MusaMusa
Musai
Musdoba
Museim
Musiait
Musim
MuhsinMusin
Muslam
Musledim
Musledin
MüslümMuslim
MüslimeMuslime
MustafaMustafa
Mustaget
Mustan
MüstecipMustegep
MüslümeMusulme
Musuret
MuttalipMutalip
MuhteremMuterem
MuhteremMuteren
MuhteremMuterim
MutlucanMutlugean
NadiyeNadie
NadireNadire
NafizNafuz
Nager
NaciNagi
NaciyeNagie
Nagif
NecipNagip
NailNail
NaileNaile
NaimNaim
NaimeNaime
Namaz
Narcis
NargülNarghiul
NesibeNasibe
Nasil
Nasile
NasufNasuf
Nasurla
NazarNazar
NazımNazım
NazifNazif
NazımNazim
NazmiNazmi
NazifNazip
NazırNazir
Nazit
NazlıNazla
NazmiyeNazmie
NiyaziNeazi
NazırNeazir
Neazmedin
NebiNebi
NebilullahNebilula
NedretNedred
NedretNedret
NefiseNefize
NecatNegeat
NecatiNegeati
Neghiare
NecibeNegibe
NecipNegip
Neicu
Nemedin
Nensure
Nerghiuz
Nerima
NerimanNeriman
NerminNermin
NesibeNesibe
NevcivanNeugivan
Neva
Nevlihan
Nevri
NevriyeNevrie
NezirNezir
NiyaziNiazi
NihatNihat
NilüferNilofer
NumanNoman
Notet
NüberraNubera
NumanNuman
Nuplai
NurakayNuracai
Nurali
NuranNuran
NurettinNuredin
NurcihanNurgian
NuriNuri
Nurida
NurettinNuridin
NuriyeNurie
Nurija
Nurkan
Nurla
Nurseil
Nursit
NurtenNurten
Nusfet
Nusfire
Nusurla
Nutfie
Nuvedet
Ocaz
ÖmerOmer
ÖmürbekOmirbec
Omurzac
Omutzac
OnurOnur
OrhanOran
OrhanOrhan
Orzacari
OsmanOsman
Otem
Oten
ÖznurOznur
ÖzlemOzlem
FahriyePacrie
PakizePakize
Palaz
FarukParic
FazılPazal
FazılPazil
Pazla
PembePembe
PembegülPembeghiul
Penari
PerihanPerian
Pervat
Peta
Pevat
FevziyePevzie
Pimnecai
Puhuz
RagıpRacap
RadiyeRadie
Raib
Raile
RahimRaim
RamazanRamasa
RamazanRamazan
RahmetRamet
RamizRamis
RaşitRasid
RasimRasim
RaşitRaşit
RasimReazim
Redife
Redivan
RehaRefa
RıfatRefat
RefiRefi
RefihaRefia
RefikRefic
RefikaRefica
RefiyeRefie, Refiea, Reafiea
RecepRegep
ReyhanReian
ReyhanReihan
RemziRemzi
RemziyeRemzie
ReşitResid
ReşitResit
ResmiyeResmia
ResulResul
ReşatReşad
ReşitReşid
ReşideReşide
ReşitReşit
RızaReza
Rezi
RemziyeRezmie
RıfatRifat
RıdvanRidvan
Rim
ReşatRisat
RızaRiza
RızaRizea
RubiyeRubie
RukmettinRucmedin
RüknettinRucnedin
Rusit
RüstemRusteim
RüstemRustem
Rusten
RüstemRustim
RuşenRuşen
Ruzia
Sabadin
Sabaldan
ŞabanSaban
SabileSabilea
SabitSabit
SabriSabri
SabriyeSabrie
SakineSachine
Sachir
Sachis
SadıkSadac
SadıkaSadacae
SaadetSadet
Sadetim
SadıkSadic
SadiyeSadie
SadifeSadife
SadullahSadula , Saadâla
Saduman
SaffetSafet
SafiyeSafie
SafinazSafinas
ŞahitSahit
Seyid ahmetSaidamet
SaimSaim
SaimeSaime
SaipSaip
SaitSait
Saizat
Sal
SelahattinSaladin
Salavat
SelahattinSaledin
Salhat
SalihSali
SalihaSalia
Salie
SalihSalif
SalimSalim
SalimeSalime
Saliu
Salo
Saltau
Samedin
Samesedin
SametSamet
SamiSami
SamirSamir
Samla
Sanadi
SaniyeSanie
Sapadin
Sapuvet
Sasedin
Sasiul
ŞaziyeSazie
SelahattinSealedin
SebatSebat
SebileSebile
Seyit ahmetSedamet
Sedica
Sefcar
ŞevketSefchet
ŞevkiSefchi
ŞevketSefchiet
SeferSefer
Sefia
ŞefikSefic
ŞefikaSefica
Sefler
Seftar
Sefvhi
Seghedin
Seicali
Seicamet
Seicodal
Seyit aliSeidali
Seyit ahmetSeidamet
SeyideSeide
Seigean
ŞeylaSeila
Seilan
SeyitSeit
Seyit İslamSeit İslaem
Seitcadil
Seitcea
Seiteca
Seizat
SelahattinSeladin
SelametSelamat
SelametSelamet
SelahattinSelatin
SelçukSelciuc
SeldaSelda
SelenSelen
SelimSelim
SelimeSelime
Selimel
SelmaSelma
SelvetSelvet
SelviyeSelvie
Semen
SemidullahSemidula
SemraSemra
Şemseddin, ŞemsettinSemsedin
Semun
Senchi
SenihaSenia
Sensi
Sepiel
SefirSepir
SeptarSeptar
SeptarSepter
Seralin
Serfia
Sergean
SergenSerghen
SerhanSerhan
ŞerifSerif
ŞerifeSerife
SerkanSerkan
SermetSermet
Serpedin
Serpegeam
Serpegean
Serpegian
Serpi
ServetServet
SezginSesghin
Sestar
ŞevketSeuchet
SeyitSeut
Sevce
SevcenSevcen
SevdaSevda
Sevendic
SeverSever
SevgilimSevghilim
SevcanSevgian
SevimSevim
SevinçSevinci
SeviyeSevie
SeyfullahSeifula
Sfecar
SibelSibel
SibelcanSibelgean
Sibishan
Sibula
Seyit aliSidali
SıdıkaSidica
SinanSinan
İsmailSmail
Sofic
Soium
Sovat
Subie
ŞükranSucran
ŞükrüSucri
ŞükriyeSucrie
ŞükrüSucru
ŞükriyeSucurie
Sudic
Suftie
Suifi
Suin
Sulai
SüleymanSuleiman
SüleymanSuliman
SultanSultan
Sultana
Suluş
SunaySunai
Sunel
Suni
ŞabanŞaban
ŞakirŞachir
Şaganai
Şaip
Şani
Şasne
ŞaziyeŞazie
ŞevketŞefchat
ŞevketŞefchati
ŞevketŞefchet
Şefelti
ŞeylaŞeila
Şemşi
ŞengülŞenghiul
ŞenolŞenol
Şeptar
ŞerifŞerif
ŞükrüŞucuri
TahirTachir
Tactor
TayfunTaifun
TahirTair
TalipTalap
Taliha
TalipTalip
Taman
TamerTamer
TanerTaner
Tansa
Tarim
Tasim
TahsinTasin
Tauman
Tefi
Tefiz
TalatTelat
Teleu
Temidan
TenziyeTenzie
TenzileTenzilea
TevfikTeofic
TalatTeolat
TimurTimur
Tonsa
Tuleu
Tulus
Turade
TuranTuran
TürkanTurchean
TürkanTurchian
TurgayTurgai
Turmambet
ÜlkerUlcher
ÜlfetUlfet
UlviyeUlvie
ÜmranUmeiran
Undrat
Ureane
Urfat
Urgun
Ursat
HurşitUrsit
HüsniyeUsnie
Uten
Uzeit
Vabid
Vachire
VahdettinVadetin
VacideVagide, Vaghidea
VahitVait
ValideValide
Valula
VahapVap
VasfiyeVaspie
Vatif
VefaVefa
VeciyeVegie
VehbiyeVehbiye
VeyisVeis
VeyselVeisel, Visal
Veit
VeliVeli
Velila
Velis
Velisa
Velisar
Velula
Venderli
VesileVesila
VesileVesile
VesfiyeVespie
VildanVildan
VahapVuap
YalçınYalcin
YılmazYilmaz
Zachir
ZadeZade
ZaferZafer
Zaliye
Zane
Zani
Zaptula
ZarifeZarife
Zarim
Zata
Zati
ZiyaettinZeadin
ZiyaettinZeaedin
ZekeriyaZecheria
ZekiyeZechia
ZekiyeZechie
Zedaefil
ZiyaZeia
Zeica
Zeido
SeyidullahZeidula
Zeinali
ZeynepZeineb
ZiynettinZeinedin
ZeynurZeinur
ZeynuşZeinuş
Zeir
SeyitZeit
Seyit ahmetZeitamet
Zelia
ZelişZelis
Zenali
Zengue
ZehraZera
Zeva
Zevri
Ziadim
ZiyaettinZiadin
Ziat
ZeynepZienep
ZelihaZilea
Zimbie
ZeynepZinep
Zorma
Zulbie
Zulchiar
Zulfechir
ZübeydeZubeida
ZülfiyeZulfie
ZülfiyeZulfphie
Zulica
ZühreZure