Türkiye ve Romanya belgeleri arasındaki uyumsuzluklar

Bazı durumlarda Romanya’daki kayıtlarla Türkiye’deki kayıtlar arasında tutarsızlıklar olabilmektedir. Vatandaşlık başvurusunda, her iki ülkeden temin edilen belgelerin birbiriyle örtüşmesi ve şüphe bırakmayacak şekilde iki taraftaki bilgilerin aynı kişiye ait olduğu kanıtlanmalıdır.

 

DOĞUM YERİ GERÇEKTEN BİR ŞEHİR Mİ? #

Bu noktada öncelikle dikkat etmeniz gereken bir husus var. Türkiye’den elde edilen belgelerde doğum yeri olarak bir şehir veya komple bir bölge ismi yazılı gelebilir (mesela atanızın TR nüfus cüzdanında doğum yeri Köstence veya Dobruca yazıyor olabilir). Ancak o dönemlerde göçlerin çok büyük bir kısmı Köstence limanından gemilerle yapıldığı için, gelenlerin kayıtlarında geldiği yer olarak Köstence yazıldığı da olmuş. Bu sebepten ötürü devlet arşivlerinden Tabiiyet Beyannamesi veya Muhacir Kağıdı adındaki kağıtları bulmanız ve burada yer alan bilgileri kontrol etmeniz ve doğum yeri aslında bir köy ise hangi köy olduğunu netleştirmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda ailenizdeki yaşça büyük akrabalarınızdan doğum yerinin tam ismini öğrenmeye çalışabilirsiniz.

 

DOĞUM YERİNİN NETLEŞTİRİLMESİ #

Türkiye tarafından alınan belgeler için, göçle gelindiği dönemde doğum yeri bilgisi, ilgili memurlara beyan usulüyle verildiğinden, özellikle isimlerin ve yerleşim yerlerinin yazımında sıklıkla yazım hatalarıyla karşılaşmak mümkündür. O nedenle Türkiye’de bulduğunuz belgelerdeki köy isimlerini kullanarak Romanya’da arama yapmamalısınız. Atanızın doğduğu yerin isminin Romanya dönemindeki yazım şeklini bulmalı ve Romen makamlarından bu isimle sorgulama yapmalısınız.

 

Doğum yeri şehir merkezi değil de bir köy ise, Romanya’da birkaç köy veya hanenin birleşiminden meydana gelen “comuna” adında ilçe benzeri oluşumlar vardır. Her biri de bir belediyeye bağlıdır. 100 yılı geçmeyen doğumlar için, köyünüzün o dönemde bağlı olduğu komün neresi ise oranın belediyesi ile iletişime geçmelisiniz.

 

ATANIZIN İSMİ ROMANYA’DA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIYOR #

Benzer durum kişi isimlerinde de geçerlidir. Bazı isimler aynı şekilde yazılıyor olsa da pek çok Türk isminin Romanya dönemindeki yazımı farklıdır. O nedenle atanızın isminin Romence yazılışlarını da öğrenmeli ve Romanya tarafındaki sorgulamayı bu şekilde sürdürmelisiniz. (Örneğin: Ahmet – Amet, Ayşegül – Aişeghiul, Cevat – Gevat, Hacıemin – Agiemin, Hanife – Anife, Yusuf – Iusuf… gibi)

 

Daha açık bir ifadeyle, örneğin Türkiye’de Ayşegül ismindeki bir kişi geçmişte Romanya kayıtlarında Aişeghiul olarak görülebilir. Her iki ülkenin dilindeki harf ve ses farklılıkları bu durumun ana sebeplerinden biridir. Atanıza ait böyle bir durum olup olmadığını görmek için Romanya’da Türk isimlerinin ne şekilde yazıldığına dair eklediğimiz notlara da göz atabilirsiniz.

 

ATANIZIN DOĞUM TARİHİ ASLINDA 1 TEMMUZ DEĞİL #

Bir diğer uyumsuzluk doğum tarihlerinde de görülebilmektedir. Göçle gelen kişilerin devlet arşiv kayıtları düzgün tutulmadığı veya bazı verilerin net olarak bilinmediği durumlar olabilmektedir. Doğum yerinde olduğu gibi doğum tarihinin farklı olduğu örnekler de çokça yaşanmaktadır. Örneğin, gerçekte Romanya’da doğum tarihi 02.05.1918 olarak görünen atanızın Türkiye doğum tarihi 01.07.1918 olarak karşınıza çıkabilir. Bazı örneklerde yıl hatalarına da rastlanmaktadır.

 

Türkiye’de doğum tarihi bilinmeyen göçmenlerin kayıtları, yılın tam ortası olarak görülen 1 Temmuz tarihi olarak belirlenmiş ve sisteme bu şekilde kaydedilmiştir. O nedenle göçmen olarak gelen binlerce kişinin doğum yılı doğru yazılmış olsa bile, tarihi 1 Temmuz olarak hatalı bir şekilde kayıtlara işlenmiştir.

 

Atanızın gerçek doğum tarihini, bazı durumlarda Tabiiyet Beyannamesi veya Muhacir Kağıdı’nda bulabilirsiniz. En doğru bilgi ise ,doğum o ülkede gerçekleştiği için elbette Romanya’dan elde edilecek olan resmi belgelerdeki bilgilerdir.