dormi

Uyumak
Dormi
To sleep

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
uyuyorum uyudum uyuyacağım uyuyacağım uyuma(yı/ya) uyusaydım
EU
dorm am dormit voi dormi o să dorm să dorm să fi dormit
TU
dormi ai dormit vei dormi o să dormi să dormi să fi dormit
El / Ea
doarme a dormit va dormi o să doarmă să doarmă să fi dormit
NOİ
dormim am dormit vom dormi o să dormim să dormim să fi dormit
VOİ
dormiți ați dormit veți dormi o să dormiți să dormiți să fi dormit
Eİ / ELE
dorm au dormit vor dormi o să doarmă să doarmă să fi dormit

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
uyuyordum uyumuştum uyurdum uyuyacaktım uyumuş olurdum uyumuş olacağım
EU
dormeam dormisem aș dormi aveam să dorm aș fi dormit voi fi dormit
TU
dormeai dormiseși ai dormi aveai să dormi ai fi dormit vei fi dormit
El / Ea
dormea dormise ar dormi avea să doarmă ar fi dormit va fi dormit
NOİ
dormeam dormiserăm am dormi aveam să dormim am fi dormit vom fi dormit
VOİ
dormeați dormiserăți ați dormi aveați să dormiți ați fi dormit veți fi dormit
Eİ / ELE
dormeau dormseră ar dormi aveau să doarmă ar fi dormit vor fi dormit

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
uyu! uyuma!
TU
doarme nu dormi
VOİ
dormiți nu dormiți

 

 

 

Tags: