duce

Götürmek / taşımak
Duce
To carry

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
götürüyorum götürdüm götüreceğim götüreceğim götürme(yi/ye) götürseydim
EU
duc am dus voi duce o să duc să duc să fi dus
TU
duci ai dus vei duce o să duci să duci să fi dus
El / Ea
duce a dus va duce o să ducă să ducă să fi dus
NOİ
ducem am dus vom duce o să ducem să ducem să fi dus
VOİ
duceți ați dus veți duce o să duceți să duceți să fi dus
Eİ / ELE
duc au dus vor duce o să ducă să ducă să fi dus

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
götürüyordum götürmüştüm götürürdüm götürecektim götürmüş olurdum götürmüş olacağım
EU
duceam
dusesem
aș duce
aveam să duc
aș fi dus
voi fi dus
TU
duceai
duseseși
ai duce
aveai să duci
ai fi dus
vei fi dus
El / Ea
ducea
dusese
ar duce
avea să ducă
ar fi dus
va fi dus
NOİ
duceam
duseserăm
am duce
aveam să ducem
am fi dus
vom fi dus
VOİ
duceați
duseserăți
ați duce
aveați să duceți
ați fi dus
veți fi adus
Eİ / ELE
duceau duseseră ar duce aveau să ducă ar fi dus vor fi adus

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
götür! götürme!
TU
du nu du
VOİ
duceți nu duceți

 

Tags: