explica

Açıklamak
Explica
To explain

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
açıklıyorum açıkladım açıklayacağım açıklayacağım açıklama(yı/ya) açıklasaydım
EU
explic am explicat voi explica o să explic să explic să fi explicat
TU
explici ai explicat vei explica o să explici să explici să fi explicat
El / Ea
explică a explicat va explica o să explice să explice să fi explicat
NOİ
explicăm am explicat vom explica o să explicăm să explicăm să fi explicat
VOİ
explicați ați explicat veți explica o să explicați să explicați să fi explicat
Eİ / ELE
explică au explicat vor explica o să explice să explice să fi explicat

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-mişli geçmiş z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
açıklıyordum açıklamıştım açıklardım açıklayacaktım açıklamış olurdum açıklamış olacağım
EU
explicam
explicasem
aș explica
aveam să explic
aș fi explicat
voi fi explicat
TU
explicai
explicaseși
ai explica
aveai să explici
ai fi explicat
vei fi explicat
El / Ea
explica
explicase
ar explica
avea să explice
ar fi explicat
va fi explicat
NOİ
explicam
explicaserăm
am explica
aveam să explicăm
am fi explicat
vom fi explicat
VOİ
explicați
explicaserăți
ați explica
aveați să explicați
ați fi explicat
veți fi explicat
Eİ / ELE
explicau explicaseră ar explica aveau să explice ar fi explicat vor fi explicat

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
açıkla! açıklama!
TU
explică nu explică
VOİ
explicați nu explicați

 

Tags: