gândi

Düşünmek
Gândi
To think

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
düşünüyorum düşündüm düşüneceğim düşüneceğim düşünme(yi/ye) düşünseydim
EU
gândesc
am gândit voi gândi o să gândesc să gândesc să fi gândit
TU
gândești
ai gândit vei gândi o să gândești să gândești să fi gândit
El / Ea
gândește
a gândit va gândi o să gândească să gândească să fi gândit
NOİ
gândim
am gândit vom gândi o să gândim să gândim să fi gândit
VOİ
gândiți
ați gândit veți gândi o să gândiți să gândiți să fi gândit
Eİ / ELE
gândesc au gândit vor gândi o să gândească să gândească să fi gândit

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
düşünüyordum düşünmüştüm düşünürdüm düşünecektim düşünmüş olurdum düşünmüş olacağım
EU
gândeam
gândisem
aș gândi
aveam să gândesc
aș fi gândit
voi fi gândit
TU
gândeai
gândiseși
ai gândi
aveai să gândești
ai fi gândit
vei fi gândit
El / Ea
gândea
gândise
ar gândi
avea să gândească
ar fi gândit
va fi gândit
NOİ
gândeam
gândiserăm
am gândi
aveam să gândim
am fi gândit
vom fi gândit
VOİ
gândeați
gândiserăți
ați gândi
aveați să gândiți
ați fi gândit
veți fi gândit
Eİ / ELE
gândeau
gândiseră
ar gândi aveau să gândească ar fi gândit vor fi gândit

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
düşün! düşünme!
TU
gândește
nu gândește
VOİ
gândiți nu gândiți

 

 

Tags: