găsi

Bulmak
Găsi
To find

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
buluyorum buldum bulacağım bulacağım bulma(yı/ya) bulsaydım
EU
găsesc
am găsit voi găsi o să găsesc să găsesc să fi găsit
TU
găsești
ai găsit vei găsi o să găsești să găsești să fi găsit
El / Ea
găsește
a găsit va găsi o să găsească să găsească să fi găsit
NOİ
găsim
am găsit vom găsi o să găsim să găsim să fi găsit
VOİ
găsiți
ați găsit veți găsi o să găsiți să găsiți să fi găsit
Eİ / ELE
găsesc au găsit vor găsi o să găsească să găsească să fi găsit

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
buluyordum bulmuştum bulurdum bulacaktım bulmuş olurdum bulmuş olacağım
EU
găseam
găsisem
aș găsi
aveam să găsesc
aș fi găsit
voi fi găsit
TU
găseai
găsiseși
ai găsi
aveai să găsești
ai fi găsit
vei fi găsit
El / Ea
găsea
găsise
ar găsi
avea să găsească
ar fi găsit
va fi găsit
NOİ
găseam
găsiserăm
am găsi
aveam să găsim
am fi găsit
vom fi găsit
VOİ
găseați
găsiserăți
ați găsi
aveați să găsiți
ați fi găsit
veți fi găsit
Eİ / ELE
găseau
găsiseră
ar găsi aveau să găsească ar fi găsit vor fi găsit

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
bul! bulma!
TU
găsește
nu găsește
VOİ
găsiți nu găsiți

 

 

Tags: