găti

Pişirmek / hazırlamak
Găti
To cook / prepare

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
pişiriyorum pişirdim pişireceğim pişireceğim pişirme(yi/ye) pişirseydim
EU
gătesc
am gătit voi găti o să gătesc să gătesc să fi gătit
TU
gătești
ai gătit vei găti o să gătești să gătești să fi gătit
El / Ea
gătește
a gătit va găti o să gătească să gătească să fi gătit
NOİ
gătim
am gătit vom găti o să gătim să gătim să fi gătit
VOİ
gătiți
ați gătit veți găti o să gătiți să gătiți să fi gătit
Eİ / ELE
gătesc au gătit vor găti o să gătească să gătească să fi gătit

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
pişiriyordum pişirmiştim pişirirdim pişirecektim pişirmiş olurdum pişirmiş olacağım
EU
găteam
gătisem
aș găti
aveam să găsesc
aș fi gătit
voi fi gătit
TU
găteai
gătiseși
ai găti
aveai să găsești
ai fi gătit
vei fi gătit
El / Ea
gătea
gătise
ar găti
avea să găsească
ar fi gătit
va fi gătit
NOİ
găteam
gătiserăm
am găti
aveam să găsim
am fi gătit
vom fi gătit
VOİ
găteați
gătiserăți
ați găti
aveați să găsiți
ați fi gătit
veți fi gătit
Eİ / ELE
găteau
gătiseră
ar găti aveau să găsească ar fi gătit vor fi gătit

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
pişir! pişirme!
TU
gătește
nu gătește
VOİ
gătiți nu gătiți

 

 

Tags: