ROMENCEDE HARFLER ve SESLER

 

Romencede de Türkçede olduğu gibi kelimeler yazıldığı gibi okunmaktadır. Ancak kullanılan bazı harflerin çıkardığı sesler Türkçe ile farklılık gösterir.

Romence alfabede harfler okunurken I harfi ile birlikte (bı, kı, dı gibi) söylenir.

 

HARFLER

 

TÜRKÇE OKUNUŞU
ROMENCE OKUNUŞU
A , a A A , a  A
Ă , ă A ile I karışımı
 , â Türkçedeki I gibi
B , b Be B , b
C , c Ce C , c
Ç , ç Çe
D , d De D , d
E , e E E , e E
F , f Fe F , f
G , g Ge G , g
Ğ , ğ Yumuşak ge
H , h He H , h
I , ı I Î , î  I
İ , i İ i i
J , j Je J , j
K , k Ke K , k Ka
L , l Le L , l
M , m Me M , m
N , n Ne N , n
O , o O O , o O
Ö , ö Ö
P , p Pe P , p
Q , q Küu
R , r Re R , r
S , s Se S , s
Ş , ş Şe Ş , ş Şı
T , t Te T , t
Ț , ț 
Tsı / Tzı
U , u U U , u U
Ü , ü Ü
V , v Ve V , v
W , w Dublu vı
X , x İks
Y , y Ye Y , y İ Grek
Z , z Ze Z , z

 

 

SESLER

 

SES
AÇIKLAMA
ÖRNEK
A
Türkçedeki A gibi okunur. A aştepta [aştepta] = beklemek
Ă
Konuşmanın arasında sesli düşünürken çıkardığımız A ile I arasındaki (AI) sesine benzer. Apă [apı] = su
 Türkçedeki I gibidir.
Bu harf Romencede kelimenin içinde yer alır, başında veya sonunda olmaz.
A mânca [mınka] = yemek yemek
CA
Ka şeklinde okunur. Cafea [kafea] = kahve
CE
Çe şeklinde okunur. Ceai [çeay] = çay
CHE
Ke şeklinde okunur. Ureche [ureke] = kulak
CHİ
Ki şeklinde okunur. Unchi [unki] = amca, dayı

Çi şeklinde okunur. Cine? [çine] = kim?
CO
Ko şeklinde okunur. Coleg [koleg] = meslektaş
CU Ku şeklinde okunur. Curs [kurs] = kurs
GE
Ce şeklinde okunur. A înțelege [ıntselece] = anlamak
GHE
Ge şeklinde okunur. Înghețată [ıngetsatı] = dondurma

Ci şeklinde okunur. Gimnastică [cimnastikı] = jimnastik
GA
Ga şeklinde okunur. A alerga [alerga] = koşmak
GO
Go şeklinde okunur. Golf [golf] = golf
GU Gu şeklinde okunur. Gusta [gusta] = tat, lezzet
Î I şeklinde okunur.
Bu harf Romencede kelimenin başında veya sonunda yer alır, içinde olmaz.
A întreba [ıntreba] = sormak
İ İ şeklinde okunur. A zice [ziçe] = demek
Bu harf eğer kelimenin sonundaysa yarım sesle okunmaktadır. Bani [bany] = para
Ț Ts veya Tz şeklinde okunur. Puțin [putsin] = az

 

NOT:   Y, K, Q, X gibi harfler, yabancı dilden gelen kelimelerde yer alırlar.

 

 

ROMENCE YAZIM ÖRNEKLERİ

 

Türkçe kelimeleri Romence harflerle yazmaya çalışsaydık şöyle olurdu;

 

KELİME
ROMENCE HARFLERLE TEMSİLİ YAZIMI
Altı

Arkadaş

Cem

Cemile

Çay

Çanta

Çorap

Dokuz

Ekmek

Etek

Fizik

Gömlek

Göz

Kalem

Kim?

Nasılsın?

Sekiz

Sıfır

Şarap

Altî

Arcadaș

Gem

Gemile

Ceai

Ceanta

Ciorap

Docuz

Ecmec

Etec

Fizic

Ghiomlec

Ghioz

Calem

Chim?

Nasâlsân?

Sechiz

Sâfâr

Șarap