lucra

Çalışmak
Lucra
To work

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
çalışıyorum çalıştım çalışacağım çalışacağım çalışma(yı/ya) çalışsaydım
EU
lucrez am lucrat voi lucra o să lucrez să lucrez să fi lucrat
TU
lucrezi ai lucrat vei lucra o să lucrezi să lucrezi să fi lucrat
El / Ea
lucrează a lucrat va lucra o să lucreze să lucreze să fi lucrat
NOİ
lucrăm am lucrat vom lucra o să lucrăm să lucrăm să fi lucrat
VOİ
lucrați ați lucrat veți lucra o să lucrați să lucrați să fi lucrat
Eİ / ELE
lucrează au lucrat vor lucra o să lucreze să lucreze să fi lucrat

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
çalışıyordum çalışmıştım çalışırdım çalışacaktım çalışmış olurdum çalışmış olacağım
EU
lucram lucrasem aș lucra aveam să lucrsez aș fi lucrat voi fi lucrat
TU
lucrai lucraseși ai lucra aveai să lucrezi ai fi lucrat vei fi lucrat
El / Ea
lucra lucrase ar lucra avea să lucreze ar fi lucrat va fi lucrat
NOİ
lucram lucraserăm am lucra aveam să lucrăm am fi lucrat vom fi lucrat
VOİ
lucrați lucraserăți ați lucra aveați să lucrați ați fi lucrat veți fi lucrat
Eİ / ELE
lucrau lucraseră ar lucra aveau să lucreze ar fi lucrat vor fi lucrat

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
çalış! çalışma!
TU
lucrează nu lucra
VOİ
lucrați nu lucrați

 

 

 

Tags: