munci

Çalışmak (ağır işlerde)
Munci
To work

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ Z.
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ Z.
çalışıyorum çalıştım çalışacağım çalışacağım çalışma(yı/ya) çalışsaydım
EU
muncesc am muncit voi munci o să muncesc să muncesc să fi muncit
TU
muncești ai muncit vei munci o să muncești să muncești să fi muncit
El / Ea
muncește a muncit va munci o să muncească să muncească să fi muncit
NOİ
muncim am muncit vom munci o să muncim să muncim să fi muncit
VOİ
munciți ați muncit veți munci o să munciți să munciți să fi muncit
Eİ / ELE
muncesc au muncit vor munci o să muncească să muncească să fi muncit

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İyordum)
-mişli geçmiş z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
çalışıyordum çalışmıştım çalışırdım çalışacaktım çalışmış olurdum çalışmış olacağım
EU
munceam muncisem aș munci aveam să muncesc aș fi muncit voi fi muncit
TU
muncai munciseși ai munci aveai să muncești ai fi muncit vei fi muncit
El / Ea
muncea muncise ar munci avea să muncescă ar fi muncit va fi muncit
NOİ
munceam munciserăm am munci aveam să muncim am fi muncit vom fi muncit
VOİ
munceați munciserăți ați munci aveați să munciți ați fi muncit veți fi muncit
Eİ / ELE
munceau munciseră ar munci aveau să muncescă ar fi muncit vor fi muncit

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
çalış! çalışma!
TU
muncește nu muncește
VOİ
munciți nu munciți

 

 

 

Tags: