răspunde

Cevaplamak
Răspunde
To reply

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
cevaplıyorum cevapladım cevaplayacağım cevaplayacağım cevaplama(yı/ya) cevaplasaydım
EU
răspund am răspuns voi răspunde o să răspund să răspund să fi răspuns
TU
răspunzi ai răspuns vei răspunde o să răspunzi să răspunzi să fi răspuns
El / Ea
răspunde a răspuns va răspunde o să răspundă să răspundă să fi răspuns
NOİ
răspundem am răspuns vom răspunde o să răspundem să răspundem să fi răspuns
VOİ
răspundeți ați răspuns veți răspunde o să răspundeți să răspundeți să fi răspuns
Eİ / ELE
răspund au răspuns vor răspunde o să răspundă să răspundă să fi răspuns

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
cevaplıyordum cevaplamıştım cevaplardım cevaplayacaktım cevaplamış olurdum cevaplamış olacağım
EU
răspundeam
răspunsesem
aș răspunde
aveam să răspund
aș fi răspuns
voi fi răspuns
TU
răspundeai
răspunseseși
ai răspunde
aveai să răspunzi
ai fi răspuns
vei fi răspuns
El / Ea
răspundea
răspunsese
ar răspunde
avea să răspundă
ar fi răspuns
va fi răspuns
NOİ
răspundeam
răspunseserăm
am răspunde
aveam să răspundem
am fi răspuns
vom fi răspuns
VOİ
răspundeați
răspuneserăți
ați răspunde
aveați să răspundeți
ați fi răspuns
veți fi răspuns
Eİ / ELE
răspundeau răspuneseră ar răspunde aveau să răspundă ar fi răspuns vor fi răspuns

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
cevapla! cevaplama!
TU
răspunde nu răspunde
VOİ
răspundeți nu răspundeți

 

Tags: