uita

Unutmak
Uita
To forget

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
unutuyorum unuttum unutacağım unutacağım unutma(yı/ya) unutsaydım
EU
uit am uitat voi uita o să uit să uit să fi uitat
TU
uiți ai uitat vei uita o să uiți să uiți să fi uitat
El / Ea
uită a uitat va uita o să uite să uite să fi uitat
NOİ
uităm am uitat vom uita o să uităm să uităm să fi uitat
VOİ
uitați ați uitat veți uita o să uitați să uitați să fi uitat
Eİ / ELE
uită au uitat vor uita o să uite să uite să fi uitat

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
unutuyordum unutmuştum unuturdum unutacaktım unutmuş olurdum unutmuş olacağım
EU
uitam
uitasem
aș uita
aveam să uit
aș fi uitat
voi fi uitat
TU
uitai
uitaseși
ai uita
aveai să uiți
ai fi uitat
vei fi uitat
El / Ea
uita
uitase
ar uita
avea să uite
ar fi uitat
va fi uitat
NOİ
uitam
uitaserăm
am uita
aveam să uităm
am fi uitat
vom fi uitat
VOİ
uitați
uitaserăți
ați uita
aveați să uitați
ați fi uitat
veți fi uitat
Eİ / ELE
uitau uitaseră ar uita aveau să uite ar fi uitat vor fi uitat

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
unut! unutma!
TU
uită nu uită
VOİ
uitați nu uitați

 

Tags: