închide

Kapatmak
Închide
To close

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
kapatıyorum kapattım kapatacağım kapatacağım kapatma(yı/ya) kapatsaydım
EU
închid am închis voi închide o să închid să închid să fi închis
TU
închizi ai închis vei închide o să închizi să închizi să fi închis
El / Ea
închide a închis va închide o să închidă să închidă să fi închis
NOİ
închidem am închis vom închide o să închidem să închidem să fi închis
VOİ
închideți ați închis veți închide o să închideți să închideți să fi închis
Eİ / ELE
închid au închis vor închide o să închidă să închidă să fi închis

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
kapatıyordum kapatmıştım kapatırdım kapatacaktım kapatmış olurdum kapatmış olacağım
EU
închideam
închisesem
aș închide
aveam să închid
aș fi închis
voi fi închis
TU
închideai
închiseseși
ai închide
aveai să închizi
ai fi închis
vei fi închis
El / Ea
închidea
închisese
ar închide
avea să închidă
ar fi închis
va fi închis
NOİ
închideam
închiseserăm
am închide
aveam să închidem
am fi închis
vom fi închis
VOİ
închideați
închiseserăți
ați închide
aveați să închideți
ați fi închis
veți fi închis
Eİ / ELE
închideau închiseseră ar închide aveau să închidă ar fi închis vor fi închis

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
kapat! kapatma!
TU
închide nu închide
VOİ
închideți nu închideți

 

Tags: