Romence A2/2 Kursu Ders Notları

 

 

Romence A2/2 seviyesi kursunun içeriğinde öğreneceğiniz konu başlıkları:

 1. Matematik – Matematică
  1.1. Toplama ve Çıkarma – Adunare şi Scădere
  1.2. Çarpma ve Bölme – Înmulțire și Împarțire
 2. KONUŞMA : Edebiyat – Literatură
 3. Eğer – Dacă
  3.1. Dacă + Şimdiki / Geniş Zaman
  3.2. Dacă + Geçmiş Zaman
  3.3. Dacă + Gelecek Zaman
 4. Yapardım / Ederdim (Şartlı İstek) – Opțional / Condițional Optativ
  4.1. Şimdiki / Geniş Zamanda Kullanım
  4.2. Geçmiş Zamanda Kullanım
 5. Fiillerden İsim Türetme
 6. Bana, Sana, Ona (Kişi Zamirlerinin E Hali) – Îmi, Îți, Îi (Pronumele Personal În Cazul Dativ)
  6.1. Şimdiki / Geniş Zamanda Kullanım – (Mie) Îmi / (Ție) Îți este
  6.2. Gelecek Zamanda Kullanım – Îmi va fi / O să îmi fie
  6.3. Geçmiş Zamanda Kullanım – Mi-a / Ți-a fost
 7. KONUŞMA: Türkler ile Romenler Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar – Asemănări și Diferențe
 8. Benimki, Seninki (İyelik Zamirleri) – A mea, A ta (Pronume Posesive)
 9. Dönüşlü Fiiller ve Cümleler
 10. Sıra Sayıları (İlk, İkinci…) – Numerale Ordinale (Primul, A Doua…)
 11. Emir Kipi – Imperativul