zice

Demek
Zice
To say

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
diyorum dedim diyeceğim diyeceğim deme(yi/ye) deseydim
EU
zic am zis voi zice o să zic să zic să fi zis
TU
zici ai zis vei zice o să zici să zici să fi zis
El / Ea
zice a zis va zice o să zică să zică să fi zis
NOİ
zicem am zis vom zice o să zicem să zicem să fi zis
VOİ
ziceți ați zis veți zice o să ziceți să ziceți să fi zis
Eİ / ELE
zic au zis vor zice o să zică să zică să fi zis

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-mişli geçmiş z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
diyordum demiştim derdim diyecektim demiş olurdum demiş olacağım
EU
ziceam
zisesem
aș zice
aveam să zic
aș fi zis
voi fi zis
TU
ziceai
ziseseși
ai zice
aveai să zici
ai fi zis
vei fi zis
El / Ea
zicea
zisese
ar zice
avea să zică
ar fi zis
va fi zis
NOİ
ziceam
ziseserăm
am zice
aveam să zicem
am fi zis
vom fi zis
VOİ
ziceați
ziseserăți
ați zice
aveați să ziceți
ați fi zis
veți fi zis
Eİ / ELE
ziceau ziseseră ar zice aveau să zică ar fi zis vor fi zis

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
de! deme!
TU
zi nu zi
VOİ
ziceți nu ziceți

 

Tags: