ajunge

Varmak / ulaşmak
Ajunge
To arrive / reach

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ Z.
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ Z.
varıyorum vardım varacağım varacağım varma(ya/yı) varsaydım
EU
ajung am ajuns voi ajunge o să ajung să ajung să fi ajuns
TU
ajungi ai ajuns vei ajunge o să ajungi să ajungi să fi ajuns
El / Ea
ajunge a ajuns va ajunge o să ajungă să ajungă să fi ajuns
NOİ
ajungem am ajuns vom ajunge o să ajungem să ajungem să fi ajuns
VOİ
ajungeți ați ajuns veți ajunge o să ajungeți să ajungeți să fi ajuns
Eİ / ELE
ajung au ajuns vor ajunge o să ajung să ajung să fi ajuns

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-mişli geçmiş z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
varıyordum varmıştım varırdım varacaktım varmış olurdum varmış olacağım
EU
ajungeam ajungesem aș ajunge
aveam să ajung
aș fi ajuns
voi fi ajuns
TU
ajungeai ajungeseși ai ajunge
aveai să ajungi
ai fi ajuns
vei fi ajuns
El / Ea
ajungea ajungese ar ajunge
avea să ajungă
ar fi ajuns
va fi ajuns
NOİ
ajungeam ajungeserăm am ajunge
aveam să ajungem
am fi ajuns
vom fi ajuns
VOİ
ajungeați ajungeserați ați ajunge
aveați să ajungeți
ați fi ajuns
veți fi ajuns
Eİ / ELE
ajungeau ajungeseră ar ajunge aveau să ajung ar fi ajuns vor fi ajuns

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
var/ulaş! varma!
TU
ajunge nu ajunge
VOİ
ajungeți nu ajungeți

 

 

 

Tags: