ieşi

Çıkmak
İeşi
To exit

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
çıkıyorum çıktım çıkacağım çıkacağım çıkma(yı/ya) çıksaydım
EU
ies am ieşit voi ieşi o să ies să ies să fi ieşit
TU
ieşi ai ieşit vei ieşi o să ieşi să ieşi să fi ieşit
El / Ea
iese a ieşit va ieşi o să iesă să iesă să fi ieşit
NOİ
ieşim am ieşit vom ieşi o să ieşim să ieşim să fi ieşit
VOİ
ieşiți ați ieşit veți ieşi o să ieşiți să ieşiți să fi ieşit
Eİ / ELE
ies au ieşit vor ieşi o să iesă să iesă să fi ieşit

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
çıkıyordum çıkmıştım çıkardım çıkacaktım çıkmış olurdum çıkmış olacağım
EU
ieşeam
ieşisem
aș ieşi
aveam să ies
aș fi ieşit
voi fi ieşit
TU
ieşeai
ieşiseși
ai ieşi
aveai să ieşi
ai fi ieşit
vei fi ieşit
El / Ea
ieşea
ieşise
ar ieşi
avea să iesă
ar fi ieşit
va fi ieşit
NOİ
ieşeam
ieşiserăm
am ieşi
aveam să ieşim
am fi ieşit
vom fi ieşit
VOİ
ieşeaţi
ieşiserăți
ați ieşi
aveați să ieşiți
ați fi ieşit
veți fi ieşit
Eİ / ELE
ieşeau ieşiseră ar ieşi aveau să iesă ar fi ieşit vor fi ieşit

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
çık! çıkma!
TU
ieşi nu ieşi
VOİ
ieşiți nu ieşiți

 

Tags: