termina

Bitirmek
Termina
To finish

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DiLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
bitiriyorum bitirdim bitireceğim bitireceğim bitirme(yi/ye) bitirseydim
EU
termin am terminat voi termina o să termin să termin să fi terminat
TU
termini ai terminat vei termina o să termini să termini să fi terminat
El / Ea
termină a terminat va termina o să termine să termine să fi terminat
NOİ
terminăm am terminat vom termina o să terminăm să terminăm să fi terminat
VOİ
terminați ați terminat veți termina o să terminați să terminați să fi terminat
Eİ / ELE
termină au terminat vor termina o să termine să termine să fi terminat

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
bitiriyordum bitirmiştim bitirirdim bitirecektim bitirmiş olurdum bitirmiş olacağım
EU
terminam terminasem aș termina aveam să termin aș fi terminat voi fi terminat
TU
terminai terminaseși ai termina aveai să termini ai fi terminat vei fi terminat
El / Ea
termina terminase ar termina avea să termine ar fi terminat va fi terminat
NOİ
terminam terminaserăm am termina aveam să terminăm am fi terminat vom fi terminat
VOİ
terminați terminaserăți ați termina aveați să terminați ați fi terminat veți fi terminat
Eİ / ELE
terminau terminaseră ar termina aveau să termine ar fi terminat vor fi terminat

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
bitir! bitirme!
TU
termină nu termină
VOİ
terminați nu terminați

 

 

 

Tags: