alerga

Koşmak
Alerga
To run

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
koşuyorum koştum koşacağım koşacağım koşma(ya/yı) koşsaydım
EU
alerg am alergat voi alerga o să alerg să alerg să fi alergat
TU
alergi ai  alergat vei alerga o să alergi să alergi să fi alergat
El / Ea
aleargă a  alergat va alerga o să alerge să alerge să fi alergat
NOİ
alergăm am  alergat vom alerga o să alergăm să alergăm să fi alergat
VOİ
alergați ați  alergat veți alerga o să alergați să alergați să fi alergat
Eİ / ELE
aleargă au  alergat vor alerga o să alerge să alerge să fi alergat

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
koşuyordum koşmuştum koşardım koşacaktım koşmuş olurdum koşmuş olacağım
EU
alergam alergasem aș alerga
aveam să alerg
aș fi alergat
voi fi alergat
TU
alergai alergaseși ai alerga
aveai să alergi
ai fi alergat
vei fi alergat
El / Ea
alerga alergase ar alerga
avea să alerge
ar fi alergat
va fi alergat
NOİ
alergam alergaserăm am alerga
aveam să alergăm
am fi alergat
vom fi alergat
VOİ
alergați alergaserați ați alerga
aveați să alergați
ați fi alergat
veți fi alergat
Eİ / ELE
alergau alergaseră ar alerga aveau să alerge ar fi alergat vor fi alergat

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
koş! koşma!
TU
aleargă nu alerga
VOİ
alergați nu alergați

 

 

 

Tags: