elibera

Bırakmak / salıvermek
Elibera
To free

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
salıveriyorum salıverdim salıvereceğim salıvereceğim salıverme(yi/ye) salıverseydim
EU
eliberez am eliberat voi elibera o să eliberez să eliberez să fi eliberat
TU
eliberezi ai eliberat vei elibera o să eliberezi să eliberezi să fi eliberat
El / Ea
eliberează a eliberat va elibera o să elibereze să elibereze să fi eliberat
NOİ
eliberăm am eliberat vom elibera o să eliberăm să eliberăm să fi eliberat
VOİ
eliberați ați eliberat veți elibera o să eliberați să eliberați să fi eliberat
Eİ / ELE
eliberează au eliberat vor elibera o să elibereze să elibereze să fi eliberat

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MIŞTIM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ACAKTIM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MIŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MIŞ OLACAĞIM)
salıveriyordum salıvermiştim salıverirdim salıverecektim salıvermiş olurdum salıvermiş olacağım
EU
eliberam eliberasem aș elibera aveam să eliberez aș fi eliberat voi fi eliberat
TU
eliberai eliberaseși ai elibera aveai să eliberezi ai fi eliberat vei fi eliberat
El / Ea
elibera eliberase ar elibera avea să elibereze ar fi eliberat va fi eliberat
NOİ
eliberam eliberaserăm am elibera aveam să eliberăm am fi eliberat vom fi eliberat
VOİ
eliberați eliberaserăți ați elibera aveați să eliberați ați fi eliberat veți fi eliberat
Eİ / ELE
eliberau eliberaseră ar elibera aveau să elibereze ar fi eliberat vor fi eliberat

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
salıver! salıverme!
TU
eliberează nu elibera
VOİ
eliberați nu eliberați

 

 

 

Tags: