vrea

İstemek
Vrea
To want

 

ŞİMDİKİ ZAMAN
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
GELECEK ZAMAN
(RESMİ)
GELECEK ZAMAN
(KONUŞMA)
DİLEK KİPİ – ŞİMDİKİ ZAMAN
DİLEK KİPİ – GEÇMİŞ ZAMAN
istiyorum istedim isteyeceğim isteyeceğim isteme(ye/yi) isteseydim
EU
vreau
am vrut
voi vrea
o să vreau
să vreau
să fi vrut
TU
vrei
ai vrut
vei vrea
o să vrei
să vrei
să fi vrut
El / Ea
vrea
a vrut
va vrea
o să vrea
să vrea
să fi vrut
NOİ
vrem
am vrut
vom vrea
o să vrem
să vrem
să fi vrut
VOİ
vreți
ați vrut
veți vrea
o să vreți
să vreți
să fi vrut
Eİ / ELE
vor au vrut vor vrea o să vrea să vrea să fi vrut

 

SÜREKLİ GEÇMİŞ Z.
(İYORDUM)
-MİŞLİ GEÇMİŞ Z.
(MİŞTİM)
YAPARDI(M) / EDERDİ(M)
KESİN GELECEKTE GEÇMİŞ
(ECEKTİM)
KOŞULLU GEÇMİŞ Z.
(MİŞ OLURDUM)
GELECEK ÖNCESİ Z.
(MİŞ OLACAĞIM)
istiyordum istemiştim isterdim isteyecektim istemiş olurdum istemiş olacağım
EU
vream
vrusesem
aș vrea
aveam să vreau
aș fi vrut
voi fi vrut
TU
vreai
vruseseși
ai vrea
aveai să vrei
ai fi vrut
vei fi vrut
El / Ea
vrea
vrusese
ar vrea
avea să vrea
ar fi vrut
va fi vrut
NOİ
vream
vruseserăm
am vrea
aveam să vrem
am fi vrut
vom fi vrut
VOİ
vreați
vruseserăți
ați vrea
aveați să vreți
ați fi vrut
veți fi vrut
Eİ / ELE
vreau vruseseră ar vrea aveau să vrea ar fi vrut vor fi vrut

 

EMİR KİPİ
OLUMSUZ EMİR KİPİ
iste! isteme!
TU
vrei nu vrea
VOİ
vreți nu vreți

 

 

 

Tags: