ANC üzerinden vatandaşlık başvurusu için gereken evraklar

ANC ÜZERİNDEN VATANDAŞLIK BAŞVURUSU #

Standart bir vatandaşlık başvurusu için alttaki belgelerin ANC’ye sunulması beklenmektedir.

 

1) Orijinal Romanya doğum belgesi
2) Olumlu isim denklik belgesi (apostil + tercüme)
3) Atanıza ait Formül A, B, C
4) Atanızın eşinin Formül C (varsa)
5) Atanıza ait vukuatlı nüfus kayıt örneği (apostil + tercüme)
6) Anne / babanızın vukuatlı nüfus kayıt örneği (eğer atanız anne / baba tarafından dedeniz oluyorsa)
7) Kendinize ait Formül A ve varsa Formül B
8) Kendinize ait kimlik (noter + apostil + tercüme) veya pasaport (aslı gibidir şeklinde)
9) Kendinize ait vukuatlı nüfus kayıt örneği (apostil + tercüme)
10) Kendinize ait adli sicil kaydınız (apostil + tercüme)
11) Veraset ilamı (1. kuşak iseniz)
12) Reşit olmayan çocuklarınız varsa, eşinizin muvafakatnamesi (apostil + tercüme)
13) Çocuklarınızın kimlik veya pasaportu (aslı gibidir)
14) Çocukların Formül A belgesi
15) Çocukların vukuatlı nüfus kayıt örneği (apostil + tercüme)
16) Çocuklar 14-18 yaş aralığında ise adli sicil kayıtları (apostil + tercüme)

 

BULGARİSTAN’DAN BULUNAN DOĞUM KAĞIDI İLE VATANDAŞLIK BAŞVURUSU #

Zamanında Romanya’ya ait olan Güney Dobruca bölgesindeki köylerden birinde doğan dedesi (annesinin babası) üzerinden vatandaşlık başvurusu yapan bir kişi için örnek evrak listesi:

 

1) Pasaport fotokopisi
2) Formül A (kendime ait)
3) Formül A, B (anneme ait)
4) Formül A, B, C (dedeme ait (annemin babası))
5) Sabıka kaydı
6) Alt üst soy belgesi
7) Tabiiyet belgesi
8) Olumlu isim denklik belgesi
9) Bulgaristan’dan bulduğum dedemin Romence doğum belgesi
10) Beyanname (noterden onaylatılıp diğer belgeler gibi apostil edilecek)

 

NOT1: Doğum belgesi dışında hepsi Romanya’da tercümana tercüme ettirildi.
NOT2: Formül belgeleri dışındaki TR belgelerinin tamamı apostilli gönderildi.

 

Beyanname metni örneği:

 

1. Yurtdışındaki ikametimi (Türkiye) muhafaza ederek Romanya vatandaşlığı kazanmak istiyorum.
2. Şimdiye kadar Romanya vatandaşlığını kazanmak için başka bir başvuruda bulunmadım.
3. Şu anda ve geçmiş zamanda Romanya’nın ulusal güvenlik haklarının düzenine aykırı eylemleri gerçekleştirmediğimi, desteklemediğimi ve aynı zamanda bu tür faaliyetlerde bulunmadığımı beyan ederim. Söz konusu işbu beyanı, Romanya Adalet Bakanlığı – Ulusal Vatandaşlık Otoritesi’nde kullanılması amacıyla vermekteyim. Beyan ederim.

 

DOĞUM KAĞIDI OLMADAN YAPILAN VATANDAŞLIK BAŞVURUSU #

Kendinize ait

1) Alt üst soy belgesi
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği
3) Sabıka kaydı
4) Formül A, varsa B
5) Pasaport fotokopisi
6) Kimlik fotokopisi

 

Atanıza ait

1) Tabiiyet beyannamesi
2) Muhacir kağıdı
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4) Olumsuz isim denklik belgesi
5) Veraset ilamı (varsa)
6) Formül A, B ve varsa C
7) Soyadı yazısı (varsa, nüfus müdürlüğünden alınan bir belge)

 

Çocuğunuza ait

1) Formül A
2) Muvafakatname

 

Türkiye’de tercüme edilen evraklar (TR apostil + TR tercüme + TR noter + TR apostil)
Romanya’da tercüme edilen evraklar (TR Apostil + RO’da tercüme +RO’da noter)
ANC ye verilen tüm evrakların Romenceye tercümesi ve noter onayı yapılmıştır.

 

HATIRLATMA

 

Doğum kağıdı olmadan yapılan başvurular için, eğer elinizde birden fazla atanıza ait tabiiyet veya muhacir belgesi varsa, birinin bulunamaması durumunda diğerinin aratılabilmesi ve başvurunuza destek olabilmesi için o atanıza dair bu belgeleri de aynı başvuru içerisinde dosyanıza ekleyebilirsiniz.