1936 sonrası göçler için göç tablosu kayıtları

1936 SONRASI GÖÇ TABLOLARI NEDİR, NE İŞE YARAR? #

 

Bazı kişiler, atalarına dair doğum kayıtlarına ulaşamayınca, destekleyici belge sunabilmek için alternatif arayışlara geçmiştir. Farklı bilgi ve belgeleri araştırdığında, Ulusal Tarih Arşivleri Merkezi (Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale) üzerinden atalarına dair bazı kayıtlara ulaşabilmiştir. 1936 yılından sonraki göçler için arşivde tutulan göç defterleri üzerinden de sorgulamalar yapılabilmektedir. Bunun öncesine dair kayıtların arşivde bulunmadığı bildirilmiştir.

 

1936 sonrası için alttaki örnek dilekçeden faydalanarak, kendi durumunuzla ilgili bilgileri gönderip göç tablolarının araştırılmasını talep edebilirsiniz. Bulunan belgeler ağırlıklı olarak günümüzde Bulgaristan’da kalan Güney Dobruca’daki köylere dair olmaktadır. Başvurusunu doğrudan Bükreş ANC üzerinden kendileri yürütenler, bu evrakları dosyalarına ekletebilmektedirler.

 

Ulusal arşivlere bağlı olan bu birimin http://arhivelenationale-centrale.ro/ adresi üzerinden “Model cerere emigrare turci” başlıklı dilekçe ile 1936 ve sonrası yıllara ait kayıtlara ulaşılabilmektedir.

 

Arşivin posta adresine yapabileceğiniz başvuru için mesajınıza yazmanız gereken bilgiler ve detaylar ise alttaki gibidir.

 

DİLEKÇEDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER #

264/1936 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan sözleşme uyarınca etnik Türklerin göçüne ilişkin kayıtların kopyalarını almak için, başvuru sahiplerinin bu başvuru formunu doldurmaları ve gerekli tüm bilgileri doğru bir şekilde iletmeleri gerekmektedir. Örnek dilekçeyi alttan indirebilir ve ilgili kısımları kendi bilgilerinizle doldurarak işlem yapabilirsiniz.

 

1936 göç tablosu kayıtları formu – Anexa4-emigranti-turci

 

DİLEKÇENİN EKLERİ #

Dilekçe sahibi, başvuru formlarında belirtilen tüm bilgileri sağlamak ve talep edilen kayıtları alma hakkına sahip kişi olduğunu kanıtlayan, Romence’ye çevrilmiş ve apostilli, onaylı, yasallaştırılmış belgeleri sunmakla yükümlüdür. Bunlar:

 

   • Kimlik / pasaport (Onaylı kopya)
   • Soybağını gösteren ve geçerlilik tarihi yazan belge (Onaylı kopya) – (Başvuru sahibinin ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabasını da içeren nüfus kayıt örneği)
   • Atanıza dair Formül B/C (evlilik/ölüm) belgeleri (Onaylı kopya)
   • Tabiiyet beyanı (Onaylı kopya)
   • Sizin adınıza vekaleten birisi bu işi yapacaksa onaylı vekaletname

 

 

NE ZAMAN CEVAP VERİLİR? #

Bu belgeleri gönderdiğinizde atanıza (aile reisi kimse ona) dair bir araştırma yapılacak ve size birkaç hafta (2 ila 4) içerisinde cevap verilecektir. Gelen cevap “bulunamadı” şeklinde olabileceği gibi, bulunduğu takdirde atanızın geçmişte Romanya’da yaşadığı ve göç kayıtlarında var olduğuna dair resmi bir cevap alma şansınız da olabilir.

 

Belgeleri almak isterseniz, size gönderilecek olan bilgilerde gereken miktarın ilgili IBAN numarasına yatırılması talep edilecektir. Diğer arşiv belgelerinde olduğu gibi burada da ilgili dekont ile birlikte talebinizi iletip dokümanları isteyebilirsiniz.