Romanya’daki belediyelerden doğum belgesi aramak

Atanızın doğumundan bugüne 100 yıllık süre aşılmadıysa, belgelerini sorgulamanız gereken yer, doğduğu yerin bağlı bulunduğu belediyelerdir. Her ne kadar belediyelerin internet üzerinden cevap vermeleri veya doğum belgelerini arama ihtimalleri arşivlere oranla çok daha düşük olsa da, şansınızı denemelisiniz.

 

İSTENEN EVRAKLAR #

Belediyeler arşiv kurumları olmadıkları için net bilgiler talep etmektedirler. Ek olarak, eğer atanız sağ ise cevap dönme ihtimalleri vefat edenlere nazaran bir seviye daha fazla denilebilir. Bunun için de sizden istenen belgeler genellikle şunlardır:

 

1) Atanızın tam ad soyadı,

2) Atanızın tam doğum tarihi,

3) Atanız sağ ise Formül A, vefat ettiyse isim denklik

4) Atanızla bağınızı göstermek üzere alt-üst soy bilgisi,

 

ELİNİZDEKİ ESKİ TİP DOĞUM BELGESİ İLE YENİ TİP BELGE İSTEMEK #

Eğer elinizde “bulletin de naştere” gibi eski tip doğum belgesi varsa çoğu durumda bu belge ile başvuru yapmak yeterli olmaktadır. Ancak bazı durumlarda, eski belgeye apostil yaptırmakta sorun yaşayanlar olmuş ve bu belgeyi gösterip belediyeden yeni tip doğum kayıt suretini almakla problemi çözebilmişlerdir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız buletin belgesini noterde aslı gibidir diye onaylatarak, belediyeye bu kayıdın bir kopyasını talep ettiğinizi belirten bir dilekçe ile başvurmalısınız. Sizden yine akrabalığınızı kanıtlayacak belgeler  (alt-üst soy belgesi, tabiiyet, Formül A gibi) isteyeceklerdir. Alacağınız “Extras din registrul de naştere” suret belgesi, doğum kağıdı yerine vatandaşlık başvurusunda da kullanılabilmektedir.

 

 

 

DOĞUM BELGESİ BULUNDU AMA VERMİYORLARSA #

Doğum kayıtlarını bulmak her zaman mümkün olmamakla birlikte, bir diğer problem de geçmişte karşılaşılan pek çok örnekte olduğu gibi doğum kayıtlarının bulunmasına rağmen size verilemeyeceğinin belirtilmesidir. Hatta hiç cevap verilmediği gibi, bazen bulunup bulunmadığı bile belirtilmeden talebinize olumsuz cevap verilip sadece şu gerekçeler yazılabilmektedir:

 

– Ölmüş kişiler için doğum kağıdı verilmez.
– Doğum kağıdını alabilmeniz için TR tarafından verilmiş isim denklik belgesi getirmelisiniz.
– Doğum kağıdının üçüncü şahıslara verilmesi söz konusu değildir, ülkenizdeki konsolosluk veya Romanya resmi makamları üzerinden talep edin.

 

Bu cevapları alan kişilerin yapabileceği şey doğum kağıdının aslını değil doğum kayıtlarının bir suretini (extras din registrul de naştere) talep etmektir. Bu evrak resmi işlemlerde kullanılacaktır diye ifade edilerek bir talep yapılmalıdır.

 

Karşı makam bu talebin direkt sizden değil de konsolosluk veya Türkiye’deki resmi bir kanaldan yapılmasını da isteyebilir (Sonuçta siz yabancı bir ülkenin vatandaşısınız ve başka bir ülkeden resmi bir belge talep ediyorsunuz). Ancak konsoloslukların böyle bir hizmeti bulunmadığını bilmelisiniz. Bunun için de Romanya’dan tutulacak bir avukat veya noter aracılığıyla bu talebi yapmanız mümkün olabilir. Bir diğer seçenek ise olumsuz isim denklik belgenizi apostil ve tercüme yaptırarak talebinizi bu belge ve atanızla aranızdaki bağı kanıtlayacak diğer belgelerle birlikte (alt-üst soy, kimliğiniz, varsa göçle geldiğini gösteren tabiiyet beyannamesi vb.) sunmak olacaktır.

 

Ek bir not olarak, göreceli daha küçük sayılan bölgelerdeki belediyeler için yeminli tercümanlara vekalet vermeniz durumunda, sizin adınıza belgeleri alabildiği örnekler mevcuttur.