Bulgaristan’da Romanya doğum kağıdı nasıl bulunur?

Daha önce bashedildiği gibi 1913 – 1940 yılları arasında Durostor ve Caliacra bölgelerinde yer alan topraklar Romanya’ya aitti. 1940’tan sonra yeniden Bulgaristan’a devredildi. Atanızın doğduğu yer, günümüzde Bulgaristan topraklarında kalan Silistre, Balçık, Tutrakan, Pazarcık gibi Güney Dobruca’da yer alan bu şehirler veya bunlara bağlı köylerden biri ise bu bölgelere ait doğum kayıtları farklı yollarla temin edilebilir. O dönemlerde normalde kayıtların bir kopyası ailede, bir kopyası ise Bulgaristan’da resmi kurumlarda tutulmaktaydı. Eğer elinizde aileden kalma eski doğum kağıdınız yoksa, bulabilmek için iki ihtimaliniz var.

 

Birincisi, bazı göçlerde belgelerin Romanya’ya taşındığı durumuyla karşılaşılmaktadır. Güney Dobruca’ya ait bu kayıtlar 1913-1940 aralığında ise bu belgeler Bulgaristan’da değil, Romanya’da İlfov Ulusal Arşivi’nde bulunabilmektedir.

 

İkinci yolda ise, Bulgaristan’daki kayıtları bulabilmek için atanızın nerede doğduğunun yanında, ne zaman doğduğunu da bilmeniz gerekiyor. Çünkü atanıza ait bir doğum belgesinin nerede olduğunu bulmak adına Bulgaristan’da 130 yıl şeklinde bir kural söz konusu. Bu kurala göre üzerinden 130 sene geçmiş belgeler belediyelerden toparlanıp arşive gönderiliyor. 130 yılın altında kalan evraklar ise belediyelerde tutuluyor. Pek çok kişi Bulgaristan’a gitmeden, e-posta ile yazışarak atalarına dair belgelerin varlığını kurumlardan sorgulama yolunu tercih ediyorlar. Yazılacak e-postaların Bulgarca olması, kurumların cevap verme ihtimalini de kuvvetlendirmektedir. Bu durumda evrakları sorgulayacağınız yerler şunlardır;

 

Doğum yeri bugün Bulgaristan’da kalıyorsa:

– Doğulan yerin Bulgaristan’da o dönemde bağlı olduğu belediyeden (130 seneyi geçtiyse bağlı
olunan Bulgar arşivlerinden) veya

– Doğumdan bugüne 100 seneyi geçtiyse İlfov Ulusal Arşivi‘nden (sadece 1913-1940 arası)

 

EK BİLGİ

 

O yıllarda Romanya’da soyadı olarak baba ve dede adları kullanılmaktaydı. Örneğin babanız Romanya’dan göçle geldiyse, babanızın o yıllardaki soyadı büyük ihtimalle dedesinin ismiydi.