Vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi

Nüfus kayıt örneği, kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkarılarak aslına uygunluğu onaylanmış ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir.  Aynı zamanda, X tarihinde Romanya’da doğan atanızın, Y tarihinde Türkiye’ye göçmen olarak geldiğini kanıtlayan belgelerden birisidir.

 

Bu sebepten ötürü öncelikle vukuatlı nüfus kayıt örneği talebinde bulunmalısınız. Bunu e-devletten alabileceğiniz gibi, nüfus müdürlüğüne giderek talepte de bulunabilirsiniz. (Resmi işlemler için ıslak imzalı olması gerektiğini unutmayın)

 

Sadece nüfus kayıt örneği alırsanız burada göçle ilgili bilgiler yazmayacaktır. Nitekim mevzuata göre “Yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, nüfus kayıt örneklerinde kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmez.”

 

Ancak burada dikkat etmeniz gereken kısım, nüfus kayıt örneğinin “vukuatlı” olması gerektiğidir. Belgenin “vukuatlı” olması demek, alt kısımda o kişiye ait nüfus ile ilgili tüm kayıtlarının da (evlilik, göç, ölüm vb.) ek notlar ile belgeye işlenmesi anlamına gelir.

 

 

Vukuatlı kayıt örneğinde sizin için önemli olan satır ise, alttaki kısımda vatandaşlık hanesinde, atanızın göçle geldiğini kanıtlamak üzere, Bakanlar Kurulu Karar numarası (BKK) ve göçmen olarak geldiği bilgisinin yer almasıdır. Bu sayede göçle gelen atanıza dair arşiv kayıtlarına çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

 

HATIRLATMA

 

Eğer vukuatlı nüfus örneğinde bu bilgi yer almıyorsa, bazı kişiler BKK numarasını buraya işletebilmek için, olumsuz geleceğini bilerek isim denklik belgesi talebinde bulunmaktadır. Cevapta BKK bilgisinin yazılı gelme ihtimali bulunmaktadır. Bu belgenin cevabının dönmesi genellikle aylar sürmekle birlikte bazen 1 ayda bazen de 12 ayda cevap alınabilmektedir.

İlgili nüfus mevzuatı alttaki gibidir.

 

Gerçek kişiler e-Devlet kapısı üzerinden; kendileri ve alt ve üst soyları ile ilgili nüfus kayıt örneklerini Genel Müdürlüğün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ve güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak sorgulayabilirler. Elde edilen sonucu fiziki veya elektronik ortamda ilgili kurum, kuruluşlar veya tüzel kişilere verebilirler. e-Devlet kapısı 75 / 103 üzerinden alınan belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış resmî belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir.

 

Düzenlenme tarihinden itibaren yüz seksen gün içerisinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt örneğinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi otuz güne kadar kısaltmaya yetkilidir.

 

KİMLERİN VUKUATLI NÜFUS KAYITLARINI ALMANIZ GEREKİYOR?
Size ve atanıza dair vukuatlı nüfus kayıt örnekleri alınmalıdır. Buradaki amaç, aradaki akrabalık bağını kuracak seviyede belgeyi zincirleme sunabilmektir. Dolayısıyla eğer göç eden atanız dede/anneanne/babaanne gibi bir üst veya iki üst nesil ise, ara nesillerde kalan kişilerin de nüfus kayıt örnekleri alınmalıdır (örneğin dedem göçle geldiyse onun oğlu olan babama dair kayıtları da almalıyım veya dedemin babası göçle geldiyse babam ve dedemin kayıtlarını almalıyım).