İlfov Ulusal Arşivi’nde belge aramak

Atanız bugün Bulgaristan’da kalan ancak 1913-1940 aralığında Romanya’ya ait olan Güney Dobruca’daki şehir, kasaba veya köylerden birinde doğduysa bu bölgeye dair resmi kayıtları İlfov Ulusal Arşivi üzerinden sorgulayabilirsiniz. İlfov, askeri bir arşiv olduğu için bireysel olarak oraya gidip araştırma yapma şansınız bulunmamaktadır. Sorgulamalarınızı yazışarak posta yoluyla (15 Şubat 2024’ten itibaren) yapmalısınız.

 

 

HATIRLATMA

 

Atanızın doğduğu / yaşadığı yer bugünkü Romanya toprakları ise, belge aramanız gereken yer kesinlikle İlfov değildir. İlfov’da sadece 1913-1940 aralığında, o dönemlerde Romence ismiyle Durostor ve Caliacra olarak bilinen Güney Dobruca kayıtları mevcuttur. Bu aralığın dışında kalan yıllar için veya Romanya tarafında doğan atanız için mesaj atarsanız arşivi gereksiz yere meşgul etmiş olursunuz. Bu durumda Romanya tarafı için diğer ulusal arşivler veya belediyelere başvurmalısınız. Bulgaristan tarafı için ise şu yazıyı okumanızda fayda var…

 

ATANIZ VEFAT ETTİYSE #

Geçmişte böyle bir kısıtlama yoktu ancak bir süredir İlfov arşivleri için de 100 yıl kuralı aranmaktadır. Eğer atanız vefat ettiyse, arşivde arama yaptırabilmeniz için belgenin üzerindeki tarihten bugüne en az 100 yıl geçmelidir.

 ATANIZ SAĞ İSE #

Atanız 1913-1940 yılları arasında doğmuş ve halen hayatta ise Ulusal Arşiv doğum tarihinin üzerinden 100 yıl geçmiş olması şartını uygulamaz.

 

Atanız kendi adına yine aynı dilekçeyi dolduracak ve kendi kimliği ve imzası ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda dilekçede yer alan alt üst soy belgesi ve Formül C (ölüm) belgesini eklemesine gerek kalmayacaktır.

 

ARŞİVDEN SORGULA YAPMAK İÇİN GEREKEN BELGELER #

Dilekçe sahibi, başvuru formlarında belirtilen tüm bilgileri sağlamak ve talep edilen kayıtları alma hakkına sahip kişi olduğunu kanıtlayan, Romence’ye çevrilmiş ve apostilli, onaylı, yasallaştırılmış belgeleri sunmakla yükümlüdür. Bunlar:

 

   • Kimlik / pasaport (Onaylı kopya)
   • Soybağını gösteren ve geçerlilik tarihi yazan belge (Onaylı kopya) – (Başvuru sahibinin ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabasını da içeren nüfus kayıt örneği)
   • Atanıza dair Formül A/B/C (doğum/evlilik/ölüm) belgeleri
   • Tabiiyet beyanı (Onaylı kopya)
   • Sizin adınıza vekaleten birisi bu işi yapacaksa onaylı vekaletname

 

Talepte bulunurken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 

   • 100 yaşını doldurmamış nüfus (doğum/evlilik vb.) belgeleri için, 119/1996 sayılı Kanun’un hükümleri, sonraki değişiklikler ve eklemelerle birlikte yeniden yayımlanmıştır ve medeni durum hükümlerinin tek elden uygulanmasına ilişkin 64/2011 sayılı H.G. tarafından onaylanan Metodoloji’nin hükümleri, sonraki değişiklikler ve eklemelerle birlikte uygulanır; bu bağlamda, Ulusal Arşivler, 100 yılı geçmeyen ve Romanya makamları tarafından düzenlenen medeni durum belgelerinin kopyalarını/çıktılarını yalnızca belge sahibine veya yasal temsilcisine (vekalet verdiği kişiye) verir.

 

DİKKAT

 

Aşağıdaki durumlarda BAŞVURULAR SİSTEME KAYDEDİLMEYECEKTİR;

 

   • Başvuru dilekçesinde istenen TÜM bilgileri içermeyen talepler kaydedilmez. (yani dilekçede yer alan tüm alanlar eksiksiz doldurulmalıdır)
   • Belge talep eden kişinin soybağı kanıtlanmalıdır. Belgeyi alma hakkına sahip bir kişi olarak statüsünü gösteren, Romence’ye çevrilmiş ve apostilli, onaylı/yasal formdaki tüm belgeler eklenmemişse kayıt yapılmaz
   • 100 yıllık süre dolmadıysa ve atanız vefat etmişse, belge sahibinin soyundan gelenler veya vekaletle yapılan talepler kaydedilmez (yani 100 yıl geçmesi beklenmelidir)
   • Bölgenin adı sadece Türkçe/Bulgarca olarak verildiyse kaydedilmez (o dönemki Romence ismini yazmalısınız)
   • Başvuruda verilen posta adresi resmi belgelerle teyit edilmemişse (ikamet adresiniz doğru olmalıdır)
   • Bir dilekçe sahibinin, daha önce sunduğu bir başvuruyu tekrarlaması veya aynı konuyla ilgili yeni bir başvuru sunması ve önceki başvurunun değiştirilmesini haklı gösteren belgeler sun(ma)ması halinde kaydedilmez

 

 

İLFOV İÇİN ÖRNEK DOĞUM KAĞIDI SORGULAMA DİLEKÇESİ #

İlfov arşivi için doğum kağıdı başvuru dilekçesi örneğini altta bulabilirsiniz. Öncelikle şablonu bilgisayarınıza indirin. Ardından alttaki formatta gereken bilgileri kendi bilgilerinize göre doldurun.

 

İlfov için boş form: Anexa 1 – ILFOV – extras nastere dosyasını indir

 

Dilekçenizde doğum belgesi aradığınız atanıza dair bilgileri yazarken özellikle isimlerde Romanya’daki ad ve soyad yazılışlarını belirtmelisiniz.

 

Örn: Dedenizin adı Refik, babasının adı Cenakay, dedesinin adı Ali olsun. Bu ismin yazım şekli, Romence yazım formatıyla (isim + baba adı + dede adı) yazınca “Refic GENECAI ALI olmalıdır.

 

Dilekçeyi doldurduktan sonra çıktı almalı ve imza atmalısınız.

 

İLFOV İÇİN ÖRNEK EVLİLİK BELGESİ SORGULAMA DİLEKÇESİ #

İlfov arşivinden evlilik belgesi sorgulatmak istiyorsanız, ilgili başvuru dilekçesi örneğini altta bulabilirsiniz. Öncelikle şablonu bilgisayarınıza indirin. Ardından alttaki formatta gereken bilgileri kendi bilgilerinize göre doldurun.

 

İlfov için boş form: Anexa 2 – Ilfov – Extras casatorie dosyasını indir

 

İLFOV’DAN CEVAP NE ZAMAN GELİR? #

Normal şartlarda 30 ila 60 gün içerisinde belgeniz bulundu veya bulunamadı diye cevap alacaksınız.

 

1) Bulunamadı yanıtı alırsanız; dilekçenizdeki yıl aralıklarını değiştirerek tekrar başvuru yapabilirsiniz.
2) Bulundu yanıtı alırsanız; gelen mesajda belirtilen Romanya banka hesap numarasına istenilen ücreti yatırmalısınız.

 

Detaylar için belgeleri ne şekilde alabileceğinizle ilgili açıklamaların yer aldığı sayfaya göz atabilirsiniz.